ایمنی سیلندر ، ایمنی کپسول ،ایمنی سیلندر گاز

ایمنی کار

عملکرد یک سازمان وابسته به مهارت، دانش و تجربه کارکنان آن می با شد ، در این زمینه کارفرما می بایست آموزشهای لازم و دقیق طبق استاندارد را برای کارکنان داشته باشد .مراکز آموزشی مربوطه آموزش های ایمنی و مشاوره مربوطه را از ایمنی کار حمل و نقل سیلندر ، نگهداری و حمل کپسول گاز آزمایشگاهی ، برودتی ، طبی و تجهیزات مربوطه را ارایه می دهد .اثرات این آموزش برای کمپانی ها در دراز مدت باعث کاهش هزینه های جانبی ، پیشرفت کار ، رضایتمندی مشتری ، کاهش تاثیرات زیست محیطی و انعطاف پذیری در محیط کار می گردد.

 ایمنی سیلندر

سیلندرگاز چون تحت فشار می باشد کارکردن با آن نیاز به رعایت نکات ایمنی خاص دارد، سمی و قابل انفجار می باشد . در ایمنی کار اطلاعات روی بدنه سیلندر باید خوانا باشد ، قبل از استفاده از سیلندر گاز از خطرات احتمالی آن گاز و سیلندر آگاهی پیدا کنید ، وقتی از سیلندر استفاده نمی کنید ، همیشه شیر آنرا ببندید ، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد .

نشتی شیر سیلندر را کنترل کنید، بهترین راه استفاده از آب و صابون است. از تماس روغن با گریس با شیر سیلندر جلوگیری کنید، تماس روغن و گریس با گاز های مایع ، مثل اکسیژن یک مخلوط قابل انفجار ایجاد می کند.

سیلندر را همیشه بصورت عمودی نگه داری کنید و اطمینان پیدا کنید که به خوبی مهار شده است.هرگز سیلندر ها را بدون درپوش جابجا نکنید ، در موقع جابجایی سیلندر ها توجه داشته باشید که درپوش بخوبی از شیر محافظت کند .

 یک کپسول پر از گاز در صورتیکه شیر آن به هر دلیلی کنده شود درست مثل یک موشک عمل می کند ، با وجود وزنی در حدود ۶۵ کیلوگرم با شتابی فوق العاده زیاد در زمانی کمتر از یک دهم ثانیه به سرعتی در حدود ۵۵ کیلومتر در ساعت می رسد. یک موشک با این وزن و سرعت چه خسارتی می تواند در آزمایشگاه یا کارخانه شما ببار آورد.

برای جابجایی سیلندر ، هرگز آنها را روی زمین نغلتانید، آنها را بطور عمودی روی پایه آن بچرخانید یا از یک گاری چرخدار استفاده کنید. حتی اگر سیلندر را در یک فاصله کوتاه جابجا می کنید.هرگز سیلندر را با استفاده از درپوش یا شیر آن بلند نکنید و بعد از کار با سیلندر درپوش را سرجایش بگذارید .

جابه جایی سیلندر با رعایت موارد ایمنی

برای بار زدن در وانت یا کامیون از پالت های دارای حفاظ استفاده کنید.هنگام بلندکردن یک کپسول گاز خوابیده روی زمین مواظب کمر خود باشید ، از ماهیچه های ران خود استفاده کنید.با در نظر گرفتن تجربیات طولانی سعی نکنید جلوی یک سیلندر در حال سقوط را بگیری،  در مواقع چرخاندن سیلندر مواظب انگشتان خود باشید و همیشه از دستکش ضخیم استفاده کنید، از کفشهای ایمنی استفاده کنید،سرعت زیاد در چرخاندن سیلندر می تواند حادثه بیافریند. جابه جا کردن سیلندر که در باران بوده است و لغزنده میباشد بسیار حایز اهمیت است . محل نگهداری سیلندر دارای ایمنی لازم باشد و تابلو و علایم ایمنی لازم نصب گردد ، مکانی صاف و مسطح در نظر گرفته شود و با زنجیر ثابت ببندید ، عبور هوا به صورت کافی و مرتب در انبار باشد تا از جمع شدن گاز جلوگیری شود .

 در محل نگهداری سیلندر گاز از شوخی بپرهیزید و از فشار گاز برای این کار استفاده نکنید که به بدن و چشم آسیب می رساند . افراد باید آموزش لازم را برای کار با سیلندر ، رگولاتور ، تجهیزات گاز و اتصالات مربوطه دیده باشند . گازهاي مختلف را به صورت جداگانه و درمحل خاص خود قرارداده و براساس نوع گاز گروه بندي نمائید. به عنوان مثال، گازهاي قابل اشتعال را نباید درمجاورت گازهاي اکسید کننده قرارداد و تجهیزات اتصال به زمین داشته باشد . برای ایمنی کار روغن و مواد نفتی مشتعل از سیلندر مانند اکسیژن دور باشد .

سیلندر تحت فشار را بدون رگلاتور و فشار شکن مناسب گاز استفاده نکنید .

Scroll to Top