ترموول ، ترمول ، ترموول وایز

ترموول وایز

ترموول وایز ، نوعی هادی حرارتی است که در صنایع مختلف نفت ، گاز ، پتروشیمی ، کاغذ سازی ، داروسازی ، آزمایشگاه ها ، صنایع دفاع ، کشتی سازی ، خودرو سازی ، فولاد ، ذوب آهن ، شیشه سازی ، صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد . دما یکی از آیتم های مهم در صنعت می باشد و باید بتوان دقیق آن را بررسی نمود و اندازه گرفت . برای این اندازه گیری دقیق باید سنسور دما در ارتباط ; مستقیم با سیال باشد ، حال برای این کار باید سنسور را از جریان ، ارتعاش ، فشار و خوردگی های محیط و سیال مراقبت کرد.راهکار استفاده از ترموول می باشد که ترموول تیوب مخروطی است و چون در جریان قرار می گیرد با آن هم دما می. نوع و اتصال ترموول wise از نوع جوشی ، فلنجی یا رزوه ای می تواند باشد . شرکت وایز, کره جنوبی انواع ترموول را با طیف وسیع انتخاب برای صنایع طراحی و به بازار مصرف روانه ساخته است.

ترموول

ترموول نوع پایپ : سنسور و یا گیج دما به طور مستقیم در قیمت لوله برای اندازه گیری المانهای مورد نظر قرار نمی گیرند به جز شرایطی که مثلا حرارت و دما خارج از لوله را بخواهیم اندازه گیری کنیم . برای حل این مساله از ترموول استفاده می شود . سری 500 و 510 از این نوع می باشد . با استفاده از ترموول ابزار اندازه گیری مستقیم درگیر نمی شود .در انتخاب ترموول جنس ترموول ، سایز مته ، نوع ترموول مخروطی یا نوع ترموول مستقیم ، نوع درجه بندی باید مد نظر باشد .

ترموول با اتصال روزه ای: سنسور و یا گیج دما به طور مستقیم در قیمت لوله برای اندازه گیری المانهای مورد نظر قرار نمی گیرند به جز شرایطی که مثلا حرارت و دما خارج از لوله را بخواهیم اندازه گیری کنیم . برای حل این مساله از ترموول استفاده می شود . سری 600 از نوع بدون درز ترموول می باشد، این مدل ترموول برای خط تولید که فشار و جریان وجود دارد مورد استفاده می باشد . با استفاده از ترموول ابزار اندازه گیری مستقیم درگیر نمی شود .در انتخاب ترموول جنس ترموول ، سایز مته ، نوع ترموول مخروطی یا نوع ترموول مستقیم ، نوع درجه بندی باید مد نظر باشد .

ترموول پزشکی :این مدل ترموول سری603برای محیط ها با وجود فشار ، شتاب ، جریان ، مواد چسبناک ، ساینده ، خورنده وجود دارد مصرف بیشتری دارد.

ترموول اتصالات جوشی :این مدل ترموول سری630و631و 632 مدلی از ترموول می باشد که در محیط بخار به طور مستقیم برروی سوکت یا لوله جوش استفاده می گردد . در این مدل ترموول بسیار مهم است که کاربر با دقت فرایند جوشکاری را برای نصب انجام دهد .

Scroll to Top