اتاق فشار

اتاق فشار

جهت تثبیت فشار مثبت در داخل یک اتاق از اتاق فشار مثبت دراگر استفاده میشود. این اتاق فشار مثبت همواره سطح منواکسید کربن CO موجود در اتاق را در یک سطح امن تثبیت میکند که این امر باعث خروج آلودگی ها از اتاق میشود. اتاق فشار مثبت دراگر در بخش استخراج معادن و همینطور در بیمارستانها کاربرد دارد.واحد فشار مثبت دراگر در ۳ مدل PPU 3000، PPU 5000 و PPU 7000 تولید می کند. مشخصات مدل PPU 300 در این مدل با بهره گیری از تکنولوژی فلو ثابت به طور دستی، یک فشار مثبت در اتاق ایجاد میشود که این فشار مثبت مانع از ورود گازهای سمی به داخل اتاق شده و به این صورت از افراد داخل اتاق محافظت میشود.ابعاد (W x H x D) : ((450 x 354 x 150 میلیمتر، تکنولوژی آزاد سازی هوا: تکنولوژی فلو ثابت به طور دستی ، رقیق سازی گاز مونو اکسید کربن: دستی ، ماکزیمم فشار منبع: ۳۴۵ بار ، کانکشن منبع: ¼”BSPP or ¼”NPT ،ماکزیمم فلو: ۱۰۰ لیتر بر دقیقه

اتاق فشار

مشخصات اتاق فشار مدل PPU 500 و PPU 700: در این مدل با بهره گیری از تکنولوژی تمام اتوماتیک، هوای تنفسی فشرده به داخل اتاق تزریق شده که یک فشار مثبت در اتاق به مدت ۳۶ ساعت ایجاد میکند.ابعاد (W x H x D) : ((580 x 280 x 300 میلیمتر ، تکنولوژی آزاد سازی هوا: پرشر سوئیچ به طور اتوماتیک ، رقیق سازی گاز مونو اکسید کربن: دستی ، ماکزیمم فشار منبع: ۳۴۵ بار ، کانکشن منبع: ¼”BSPP or ¼”NPT ، ماکزیمم فلو: ۱۰۰ لیتر بر دقیقه (در مد دستی) . اتاق فشار PPU 700 دراگز در این مدل که کامل ترین مدل اتاق فشار مثبت دراگر است، همان PPU 5000 به یک دتکتور گاز و یک کنترولر مجهز شده و به صورت یک دستگاه هوشمند عمل میکند. اگر میزان Co  بیش از حد بالا برود یا فشار از حد معینی پائین تر بیاید این دستگاه هوشمند بطور اتوماتیک عمل کرده و فشار مثبت را در اتاق تثبیت میکند.ابعاد (W x H x D) : ((580 x 280 x 300 میلیمتر ، تکنولوژی آزاد سازی هوا: پرشر سوئیچ به طور اتوماتیک ، رقیق سازی گاز مونو اکسید کربن: تمام اتوماتیک ، ماکزیمم فشار منبع: ۳۴۵ بار ، کانکشن منبع: ¼”BSPP or ¼”NPT ، ماکزیمم فلو: ۱۰۰ لیتر بر دقیقه (در مد دستی)

                                                                     

برای دریافت و دانلود کاتالوگ اتاق فشار دراگر به قسمت پایین صفحه اصلی-مشخصات فنی اتصالات ابزار دقیق -اتاق فشار دراگر مراجعه نمائید.

 

Scroll to Top