گیج فشار

                                                

 

گیج فشار

گیج فشار یا فشار سنج عموماً فشار گاز یا مایع را اندازه گیری میکند. فشار به نیروی لازم برای جلوگیری از پخش شدن مایع اطلاق میشود و معمولاً به صورت نیرو بر سطح تعریف می‌شود. گیج فشار معمولاً به صورت مبدل کار می‌کند و سیگنالی تابع اثر فشار تولید می‌کند که برای این منظور می‌توان سیگنال الکتریکی در نظر گرفت. گیج فشار می‌تواند به طور غیر مستقیم برای اندازه‌ گیری سایر متغیرها برای مثال دبی سیال گاز، سرعت، سطح مایع و ارتفاع استفاده شود. به گیج فشار، مبدل فشار، ترنسمیتر فشار، فرستنده فشار، نشاندهنده فشار، پیزومتر و مانومتر نیز گفته می‌شود. 

 

انواع گیج فشار عبارتند از:

گیج فشار عقربه ای

گیج فشار میلی بار

گیج فشار لوله بردون

گیج فشار کپسولی

گیج فشار دیجیتالی

گیج فشار روغنی

گیج فشار تفاضلی

گیج فشاروکیوم

گیج فشار خلاء

گیج فشار دیافراگمی

گیج فشار اکسیژن

Scroll to Top