شیر سیلندر

شیر سیلندر

شیر سیلندر یا شیر کپسول از جنس فولاد یا استیل ساخته شده و همیشه بر روی سیلندر قرار می گیرد تا جهت باز و بسته کردن همچنین جهت خارج کردن گاز درون کپسول استفاده شود. شیر سیلندر بر اساس نوع گاز از جنس فولاد و استیل ساخته می شود. هر گازی شیر سیلندر مخصوص به خود را دارد که در گاز های CO2 از شیر کپسول سوپاپدار جهت اطمینان استفاده می شود. انواع شیر سیلندر ایرانی و خارجی در بازار قابل عرضه می باشند.

شیر سیلندر

شیر سیلندر راستگرد برای سیلندر های گاز خنثی مورد استفاده قرار میگیرد.

شیر سیلندر چپگرد برای سیلندر های گاز آتش زا مورد استفاده قرار میگیرد.

شیر سیلندر توپیچ برای سیلندر هلیوم مورد استفاده قرار میگیرد.

شیر سیلندر روپیچ برای سیلندر های آرگون و نیتروژن مورد استفاده قرار میگیرد.

شیر سیلندر سوپاپ دار برای سیلندر دی اکسیدکربن مورد استفاده قرار میگیرد.

شیر سیلندر توپیچ برای سیلندر های با ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته شده و با فشار کاری تا ۴۵۰ بار مورد تست قرار گرفته و دارای دو نوع معمولی و سوپاپدار با استاندارد  BS3 یا BS4 میباشد.

جنس بدنه و ساقه شیر سیلندر توپیچ از جنس برنج، جنس مهره شیر سیلندر توپیچ از جنس آهن، جنس فنر از جنس فولاد، جنس فلکه نگهدارنده فنر از جنس آلومینیوم یا پلاستیک میباشد.

فشار کاری شیر کپسول توپیچ : ۱۵۰ بار تا ۴۰۰ بار

فشار تست شیر کپسول توپیچ: تا ۴۵۰ بار

شیر سیلندر روپیچ مخصوص سیلندر های آرگون و نیتروژن بوده و برای سیلندرهای با ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته شده و با فشار کاری تا ۴۵۰ بار مورد تست قرار میگیرند.

نوع شیر کپسول توپیچ: معمولی و سوپاپدار

استاندارد شیر کپسول توپیچ BS3 یا BS4

جنس بدنه و ساقه شیر کپسول توپیچ: برنجی ، جنس مهره : آهنی

جنس فنر شیر کپسول توپیچ: فولاد

جنس فلکه نگهدارنده فنر شیر کپسول توپیچ: آلومینیوم یا پلاستیک

فشار کاری شیر کپسول توپیچ: ۱۵۰ تا ۴۰۰ بار

فشار تست شیر کپسول توپیچ: تا ۴۵۰ بار

شیر سیلندر سوپاپ دار مخصوص سیلندر دی اکسیدکربن برای سیلندرهای صنعتی ، آزمایشگاهی با ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته شده و با فشار ۳۵۰ بار مورد تست قرار گرفته.

رایج ترین نوع : شیر روپیچ معمولی و سوپاپدار ژاپنی – توپیچ راستگرد(BS3)

نوع: معمولی و سوپاپدار ، استاندارد  BS3 یا BS4

جنس بدنه و ساقه : برنجی ، جنس مهره : آهنی

جنس فنر: فولاد

جنس فلکه نگهدارنده فنر: آلومینیوم ، فشار کار: ۳۰۰ بار ، فشار تست: ۳۵۰ بار

Scroll to Top