رگلاتور ازسوی، رگولاتور ازسوی، رگلاتور گاز ozsoy

رگلاتورازسوی OZSOY

رگلاتور ازسوی ترک با کیفیتی عالی و عملکردی دقیق برای گاز های خورنده، گاز خنثی، گاز آتشزا، گاز سمی و گاز اکسید کننده  برای بازار مصرف طراحی شده است . رگلاتور ازسوی  دارای رنج وسیعی از کاربردها برای دبی بالا ، مصرف آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی می باشد . رگلاتور ازسوی در گاز سازان موجو می باشد .

انواع رگلاتور ازسوی

رگلاتور ازسوی رنج وسیعی از رگلاتور های صنعتی و رگلاتور های آزمایشگاهی را شامل می گردد . در حال حاضر رگلاتور ازسوی موجود ، رگلاتور ازسوی برنجی برای سرکپسول گاز و سیلندر گاز در واقع سایز ¼  ، همراه گیج ورودی و گیج خروجی ، اتصالا ت مربوط به رگلاتور ازسوی و سر سیلندر  جهت فشار ورودی 300 بار و خروجی تا 16 بار موجود می باشد . رگلاتور ازسوی موجود با توجه به اینکه از جنس برنجی می باشد

رگلاتور ازسوی ترک

رگلاتور ازسوی ترک برنجی برای مصارف پزشکی هم استفاده می شود ، جهت گاز دی اکسید کربن و اکسیژن . از مزایای رگلاتور ازسوی ترک  در گازسازان گارانتی و خدمات پس از فروشی هستش که به مشتری داده میشود . مشتری با اطمینان رگلاتور ازسوی ترک  را انتخاب می کند و برای او به صورت رایگان رگلاتور ازسوی ترک ارسال می گردد .

سری رگلاتور ازسوی ترک

رگلاتور از سوی ترک سری 401.01 : رگلاتور اکسیژن ازسوی ترک برنجی ، فشار ورودی 315 بار و فشار خروجی 16-0 بار

رگولاتور از سوی ترک سری 401.03 : رگلاتور اکسیژن برنجی با روکش کروم ،  ورودی 315 بار و خروجی 16-0 بار

رگلاتور ترک سری 403.01 : رگلاتور گاز استیلن ازسوی ترک برنجی ، فشار ورودی 315 بار و فشار خروجی 25 لیتر بر دقیقه

مانومتر سری 40501 : رگلاتور گاز آرگون ازسوی ترک برنجی ، 315 بار و فشار خروجی 25 لیتر بر دقیقه

رگلاتور  سری 404.01 و 404.02: رگلاتور گاز نیتروژن ازسوی ترک برنجی، فشار ورودی 315 بار و فشار خروجی تا 25 بار

فشارشکن از سوی ترک سری 404.03 : رگلاتور گاز نیتروژن برنجی، فشار ورودی 315 بار و فشار خروجی 40 بار

رگلاتور ترک از سوی سری 406.01 : رگلاتور گاز هیدروژن ترک ، 315 بار به 40 بار

 از سوی ترک سری 408.01 : رگلاتور ترک گاز هلیوم ازسوی برنجی، فشار  315 به 25 بار

 از سوی ترک سری 409.01 : رگلاتور هوا ازسوی ترک برنجی، 315 بار به 40 بار

رگلاتور از سوی ترک سری 410.01 و410.02 : رگلاتور گاز پروپان

Scroll to Top