رگلاتور گاز اکسید کننده

رگلاتور گاز اکسید کننده

رگلاتور گاز اکسید کننده  جنس برنج ، استیل، استنلس استیل ، سایز از ¼ اینچ تا 2 اینچ  برای فشار ورودی تا 200 بار و یا رگلاتور گاز اکسید کننده فشار بالا  ، فشار خروجی رگلاتور گاز اکسید کننده و شکست فشار در رنج متفاوت از 1 بار تا 100 بار ، برای گاز کلر ، گاز فلئور، گاز هیدروکلریک ، گاز هیدرو فلورید ، گاز هیدروبرومید ، گاز تری فلوراید نیتروژن ، گازنیتروس اکساید ، گاز بیهوشی ، گاز خنده آور ، گاز نیتریک اکساید ، گاز دی اکسید کربن می باشد . رگلاتور گاز اکسید کننده از جنس برنج  یا استیل ، استنلس استیل می تواند باشد . رگلاتور گاز اکسید کننده ایمنی و به کار گیری آسان آن برای اپراتور بسیار اهمیت دارد و توصیه می گردد فشار واقعی  رگلاتور گاز اکسید کننده را در محدوده 25 %  تا 75 %  مورد استفاده قرار گیرد . رگلاتور گاز اکسید کننده برای مصارف صنعتی  ، سرسیلندری ، سرکپسولی ، آزمایشگاهی خاص استفاده می گردد .

رگولاتور گاز اکسید کننده

  فشار ورودی رگلاتور گاز اکسید کننده: 150 بار تا 200 با

فشار خروجی رگلاتور گاز اکسید کننده: 2 بار تا 200 بار

سایز ریگلاتورگاز اکسید کننده : ¼ اینچ ، ½ اینچ ، ¾ ، اینچ ، 1 اینچ و 2 اینچ

رگلاتور گاز اکسید کننده: هاستلوی

ظرفیت جریان رگولاتور گاز اکسید کننده : 0.2 ، 0.5 ، 1 ، 1.2 می باشد .(CV رگلاتور)

جنس رگولاتور گاز اکسید کننده : از جنس برنج ، استیل ، استنلس استیل ، استیل 316

رگلاتور گاز اکسید کننده فشار بالا

ریگلاتور گاز اکسید کننده دبی بالا

رگلاتور گاز اکسید کننده فلو بالا

 

Scroll to Top