رگلاتور گاز خورنده

رگلاتور گاز خورنده

رگلاتور گاز خورنده از جنس استیل ، استینلس استیل ، آلومینیوم ، مونل ، نیکل ، پی تی اف ای ، پی سی تی اف ای سایز از ¼ اینچ تا 2 اینچ برای فشار ورودی تا 200 بار و یا رگلاتور گاز خورنده فشار بالا ، فشار خروجی رگلاتور گاز خورنده و شکست فشار در رنج متفاوت از 1 بار تا 100 بار ، برای گاز منواکسید کربن ، گاز کلر ، گاز فلئور، گاز هیدروکلریک ، گاز هیدرو فلورید ، گاز هیدروبرومید ، گاز تری فلوراید نیتروژن، گاز سولفید هیدروژن ، گاز آمونیاک ، گاز NF3 ، دی اکسید نیتروژن ، اکسید نیتروژن NO ، گاز SiCl4 ، گاز SiF4، گاز PCl3 ، گاز تری کلرید برن BCl3 و BF3 می باشد . رگلاتور گاز خورنده از جنس استیل ، استینلس استیل ، آلومینیوم ، مونل ، نیکل ، پی تی اف ای ، پی سی تی اف ای می تواند باشد . رگلاتور گاز خورنده ایمنی و به کار گیری آسان آن برای اپراتور بسیار اهمیت دارد و توصیه می گردد فشار واقعی رگلاتور گاز خورنده را در محدوده 25 تا 75 مورد استفاده قرار گیرد . رگلاتور گاز خورنده برای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی خاص استفاده می گردد .

رگلاتور گاز خورنده :

در انتخاب رگلاتور گاز خورنده علاوه بر جنس رگلاتور ، جنس دیافراگم رگلاتور نیز اهمیت دارد . هستلوی بودن رگلاتور ، دمای عملیاتی رگلاتور گاز ، محل نصب رگلاتور خطی یا پانلی یا سرکپسولی ، امکان خود تخلیه بودن رگلاتور گاز خورنده ، داشتن شیر اطمینان رگلاتور گاز خورنده ، ظرفیت رگلاتور گاز خورنده ، تعداد پورت رگلاتور و میزان دقت تنظیم فشار رگلاتور گاز خورنده می باشد . در نمونه رگلاتور گاز خورنده شرکت گاز سازان از درااستار کره جنوبی مدل DRA200 , DRA700, 072S,082S می تواند مورد استفاده قرار گیرد که اطلاعات فنی کامل را می توانید در سایت گاز سازان مطالعه نمایید و با کارشناسان فنی ما مشاوره ذاشته باشید.

رگلاتور گاز خورنده

فشار ورودی رگلاتور گاز خورنده : 150 بار تا 200 با

فشار خروجی رگلاتور گاز خورنده : 2 بار تا 200 بار

سایز ریگلاتورگاز خورنده : ¼ اینچ ، ½ اینچ ، ¾ ، اینچ ، 1 اینچ و 2 اینچ

رگلاتور گاز خورنده : هاستلوی

ظرفیت جریان رگولاتور گاز خورنده : 0.2 ، 0.5 ، 1 ، 1.2 می باشد .(CV رگلاتور)

جنس رگولاتور گاز خورنده : از جنس استیل ، استنلس استیل ، استیل 316

رگلاتور گاز خورنده فشار بالا

ریگلاتور گاز خورنده دبی بالا

رگلاتور گاز خورنده فلو بالا

رگلاتور گاز خورنده هرکولس آلمان ، رگلاتور گاز خورنده درااستار کره ، رگلاتور گاز خورنده زینسر ، رگلاتور گاز خورنده هریس ، رگلاتور گاز خورنده ویگور ، فلومتر ، مانومتر ، گیج ، فشارشکن ، دتکتور ، سیلندر گاز با اطلاعات فنی کامل را می توانید در گاز سازان مطالعه نمایید .

Scroll to Top