رگلاتور جی او، رگولاتور جی او، رگلاتور GO ،بک پرشر جی او

رگولاتورجی او GO

رگلاتور جی او و بک پرشر رگلاتور جی او و مانومتر با توجه به محدوده فشار عملکرد آنها در صنعت بسیار متنوع است.رگولاتور می تواند با تغییر میزان جریان گاز (فلوی عبوری) میزان فشار آن را در حد تعیین شده کنترل ‌نماید.به عبارت دیگر مانومتر دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌تواند فشار آن را در حد معینی کنترل کند و آن را به حد تعدیل برساند. بک پرشر رگلاتور نوعی رگلاتورجی او است که به جای فشار خروجی فشار ماقبل خود را کنترل می کند، به عبارت ساده تر بک پرشر رگلاتور، رگلاتوری است که به جای کنترل فشار بعد از خود، فشار قبل از خود را کنترل می کند. هر گاه سیستمی داشته باشیم که بخواهیم فشار آن را در یک محدوده خاص ثابت نگاه داریم نیاز به یک بک پرشر رگلاتور جی او خواهیم داشت. بک پرشر رگلاتور مانند بک پرشر رگلاتور GO می بایست در انتهای خط یا بعد از هر سیستمی که بخواهیم فشار آنرا ثابت نگه داریم قرار گیرد. عملکرد بک پرشر رگلاتور گاز آمریکایی به این صورت است که هر گاه فشار ثابت شده، به هر علتی افزایش یابد، بک پرشر با بازکردن جریان و عبور سیال فشار را کاهش می دهد و زمانیکه فشار به فشار مورد نظر رسید، مجدد جریان را قطع می کند.

انواع رگلاتور تک مرحله ای GO

رگلاتور GO تک مرحله ای Go Single Stage Regulator مدل : PR-1جنس استنلس استیل، فشار ورودی تا ۴۱۰ بار، فشار خروجی ۰ ۱۰ تا ۰ ۷۵۰

رگلاتور GO مدل  RP2 از جنس برنج ، فشار ورودی تا ۲۴۵ بار، فشار خروجی 100تا ۰–۵۰۰

رگلاتور تک مرحله ای جیو مدل PR-5:جنس استنلس استیل ۳۱۶ ، فشار ورودی تا ۲۰ بار، ، فشار خروجی در محدوده ۰ ۱۰ تا ۰–۲۵۰ psig

رگلاتور ;GO تک مرحله ای مدل PR-7 دبی بالا :جنس استنلس استیل و برنج ، فشار ورودی تا ۲۴۵ بار، فشار خروجی در محدوده ۰–۱۰ تا ۰–۵۰۰ psig، دمای عملیاتی تا ۱۲۱ درجه سانتیگراد.

رگلاتور GO تک مرحله ای مدل PR-7LF :جنس استنلس استیل ۳۱۶ و آلیاژ برنج ، فشار ورودی تا ۲۴۵ بار، فشار خروجی در محدوده ۰–۶ تا ۰–۱۵۰ psig، کاربرد برای دقت زیاد در فشارهای خروجی پایین ، دمای عملیاتی تا ۱۲۱ درجه سانتیگراد.

رگلاتور تک مرحله ای مدل PR-7ULF :جنس استنلس استیل ۳۱۶ و برنج ، فشار ورودی تا ۱۷ بار، فشار خروجی در محدوده ۰–۶ تا ۰–۱۰۰ psig، کاربرد این رگولاتور جی او برای دقت بسیار زیاد در فشارهای خروجی پایین.

رگلاتور تک مرحله PR-9 :ازجنس آلومینیوم ، فشار ورودی تا ۱۷ بار، فشار خروجی در محدوده ۰ ;۲۵ تا ۰–۲۵۰ psig، کاربرد برای دماهای بالا تا ۵۴۰ درجه سانتیگراد. تک

مانومتر مدل ;PR-11 :جنس آلومینیوم ، فشار ورودی تا ۲۴۵ بار، فشار خروجی در محدوده ۰۱۰ تا ۰–۲۵۰ psig، با توجه به پایداری بسیار بالا در فشار و دبی کاربرد در صنایع برای شرایط بحرانی

رگولاتور GO تک مرحله ای مدل SPR :جنس استنلس استیل ۳۱۶ و آلیاژ برنج ;با فشار ورودی تا ۱۰ بار، فشار خروجی ۱-۳۰ psig ، با توجه به ساختار خاص برای تزریق مواد با فشار بخار پائین به فرآیند با فشار کمتر از اتمسفریک کابرد دارد.

رگلاتور مدل CPR-1: از جنس استنلس استیل ۳۱۶، فشار ورودی تا ۱۰ بار، فشار خروجی از ۰-۱۰ تا ۰-۷۵۰ psig ، با توجه به ساختار خاص کاربرد برای دبی ورودی بسیار پائین حدود ۴ میلی لیتر است .

رگلاتور GO تک مرحله ای مدل LG-1 : جنس استنلس استیل ۳۱۶، فشار ورودی تا ۱۰بار، فشار خروجی از ۰-۱۰ تا ۰-50۰ psig ، با توجه به ساختار خاص کاربرد برای دبی ورودی بسیار پائین حدود 2.7 میلی لیتر است .

انواع رگلاتور فشار بالا High Pressure Regulator GO مدل PR-50 ، PR-56& ،PR-57 ،PR-59 :

رگولاتور جی او از جنس استنلس استیل ۳۱۶، فشار ورودی 360 تا 410 psig ، فشار خروجی از ۰-۱۰ تا ۰-50۰ psig ، با توجه به ساختار خاص کاربرد برای دبی ورودی بسیار پائین حدود 2.7 میلی لیتر است . برای دبی بالا نیز کاربرد دارد .

رگلاتور سر سیلندری جی او

جی او سیلندری مدل CYL-1 رگولاتور تک مرحله ای، جنس برنج، حداکثر فشار ورودی ۳۶۰۰psig، محدوده فشار خروجی ۰-۱۰ تا ۰-۷۵۰ psig

مانومتر جی او سیلندری مدل CC-2 رگولاتور دو مرحله ای، حداکثر فشار ورودی ۳۶۰۰psig، کاربرد برای کنترل دقت های بالا در بیشتر کاربردهای گازهای سیلندری.

رگلاتور جی او ;سیلندری مدل CYL-2 رگولاتور دو مرحله ای، جنس برنج، حداکثر فشار ورودی ۳۶۰۰psig، محدوده فشار خروجی ۰-۱۰ تا ۰-۵۰۰ psig، کاربرد برای کنترل دقت های بالا در کاربردهایی از گازهای سیلندری که خوردگی ندارند.

رگلاتور جی او سیلندری مدل COM-1، رگولاتور تک مرحله ای ، فشار ورودی ۶۰۰۰psig، محدوده فشار خروجی ۰-۱۰ تا ۰-۵۰۰ psig

رگلاتور جی او ;سیلندری مدل CYL-3، رگلاتور فشار بالای تک مرحله ای، جنس برنج ، فشار ورودی ۳۶۰۰psig، محدوده فشار خروجی ; ;۰-۱۰۰ تا ۰-۲۰۰۰ psig

رگلاتور جی او سیلندری مدل ;COM-2B: رگولاتور تک مرحله ای با یک بدنه واحد، حداکثر فشار ورودی ۶۰۰۰psig، محدوده فشار خروجی ۰-۱۰ تا ۰-۲۵۰ psig.

رگلاتور جی او سیلندری مدل CYL-20 : رگولاتور دو مرحله ای، جنس برنج، حداکثر فشار ورودی ۶۰۰۰psig، محدوده فشار خروجی ۰-۱۰ تا ۰-۵۰۰ psig، کاربرد این رگولاتور GO برای مواقعی که نیاز به دقت بالا دارد و گاز غیر خورنده است .

رگلاتور جی او ;سیلندری مدل COM-2P رگولاتور تک مرحله ای پنل ، استنلس استیل، حداکثر فشار ورودی ۶۰۰۰psig، محدوده فشار خروجی ۰-۱۰ تا ۰-۲۵۰ psig.

رگلاتور تک مرحله ای GO Single Stage Regulator

مانومتر فشار بالا GO High Pressure Regulator

رگلاتور سر سیلندری GO Cylinder Regulator

مانومتر خلوص بالای GO High Purity Regulator

رگلاتور GO Dome-loaded Regulators

رگلاتور هیدرولیک GO Hydraulic Regulator GHR Series

رگولاتور GO Vaporizing Regulator

بک پرشر جی او GO

یکی از معتبرترین برندهای حال حاضر در زمینه رگلاتور و بک پرشر رگلاتور، محصولات جی او آمریکاست که در زیر لیست بخشی از این محصولات که توسط گازسازان قابل تأمین می باشند و کاربرد بیشتری در صنعت دارند معرفی می گردند:

بک پرشر جی او مدل BP-3 ، مناسب برای کنترل فشار قبل از خود یا کنترل فشار ورودی به بک پرشر، از جنس استنلس استیل ۳۱۶ ، با قابلیت کنترل فشار قبل از خود در محدوده ;۰-۶ تا ۰-۵۰۰ psig.

بک پرشر جی او مدل BP-6 ، CV 3.00

بک پرشر رگولاتور آمریکایی جیو مدل BP-8، CV 1.2

بک پرشر جی او آمریکایی مدل BP-8LF، CV 0.005 to 0.2

بک پرشر رگولاتور آمریکایی جی او مدل CBP-3، CV 0.005 to 0.2

بک پرشر رگلاتور آمریکایی جی او مدل LB1، CV 0.2

بک پرشر رگولاتور آمریکائی جی او مدل SBPR : مناسب برای کنترل فشار قبل از خود یا کنترل فشار ورودی به بک پرشر، از جنس استنلس استیل ۳۱۶ یا از جنس برنج، با قابلیت کنترل فشار قبل از خود در محدوده ۱-۳۰ psig ; این بک پرشر برای کنترل فشارهای کمتر از اتمسفریک کابرد دارد.

بک پرشر جی او آمریکائی مدل BP-66

بک پرشر GO آمریکایی جیو مدل SBPR، CV 0.2 ، این بک پرشر برای کنترل فشارهای کمتر از اتمسفریک کابرد دارد.

بک پرشر GO آمریکایی مدل BP-3، CV 0.2، مناسب برای کنترل فشار قبل از خود یا کنترل فشار ورودی به بک پرشر، از جنس استنلس استیل ۳۱۶ ، با قابلیت کنترل فشار قبل از خود در محدوده ۰-۶ تا ۰-۵۰۰ psig.

بک پرشر رگلاتور آمریکایی جی او مدل BP-6، CV 3.00

بک پرشر GO آمریکایی مدل BP-8، CV 1.2

بک پرشر رگولاتور آمریکایی جیو مدل BP-8LF، CV 0.005 to 0.2

بک پرشر GO آمریکایی مدل CBP-3، CV 0.005 to 0.2

بک پرشر GO آمریکایی مدل LB1، CV 0.2 ، این بک پرشر برای دبی های پائین کمتر از ۳ میلی لیتر در ورودی کابرد دارد.

بک پرشر رگولاتور آمریکایی جیو مدل SBPR، CV 0.2

بک پرشر رگولاتور آمریکایی جیو مدل   BP-66و BP-60 این بک پرشر برای کنترل فشارهای بالا کابرد دارد.

دانلود کاتالوگ رگلاتور GO

Scroll to Top