رگلاتور پارکر ، رگولاتور پارکر ، رگلاتور Parker

رگلاتور پارکر

رگلاتور پارکر regulator Parker ، رگلاتور آمریکایی با فشار ورودی و خروجی متفاوت رگلاتور پارکر گاز خالص ، رگلاتور پارکر صنعتی ، رگلاتور پارکر گازمیکس به صورت رگلاتور پارکر استیل و رگلاتور پارکر برنجی جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله خطوط هوایی ، سردخانه ، صنایع تولیدی، صنایع خورشیدی ، تولید کاغذ و چاپ ، نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به دقت و قدرت کنترل طراحی شده است .هر رگلاتور parker و تنظیم کننده فشار پارکر با بالاترین استاندار کیفی برای سیلندر و کپسول گاز با توجه به فشار و نوع گاز مصرفی ، High Purity انتخاب می شود . رگلاتور آمریکایی تولیدی پارکر ، رگلاتور پارکر فشار بالا High Pressure ، High Flow رگلاتور parker فشار پایین ، مانومتر , رگلاتور پارکر Low Pressure ، رگلاتور parker تک مرحله ای تک استیج Single Stage ، رگلاتور پارکر دو مرحله ، دو استیج Two Stage دسته بندی می شود .اطلاعات فنی کامل رگلاتور گاز ، فلومتر ، مانومتر ، فشارشکن و رگلاتور گاز آمریکایی را می توانید در گازسازان مطالعه نمایید .

رگلاتور پارکر:

۱- رگلاتور پارکر فشار بالا High Pressure ، High Flow

۲- رگلاتور پارکر رگلاتور فشار پایین , Low Pressure

۳- رگلاتور پارکر تک استیج Single Stage

۴- رگلاتور پارکر دو مرحله ای ، دو استیج Two Stage

کاتالوگ رگلاتور Parker

Scroll to Top