رگولاتور ایرفلو، رگلاتور ایرفلو ،رگولاتور گاز Air Flow

رگلاتورایرفلو

رگلاتورایرفلو در شرکت ایتالیایی Air Flow برای هدایت بهتر جریان هوا و کنترل انرژی منطقه طراحی . رگلاتور ایر فلو برای اصلاح مسائل تهویه های معمول مانند اثر پشته و تعادل ضعیف جریان هوا بکار می رود.میلیون ها رگلاتور ایر فلو با جریان هوای ثابت در سراسر دنیا نصب شده اند ، رگولاتورایرفلو به دقت تنظیم شده ، رگلاتور ایر فلو ، رگولاتور اروپایی در ساخت سیستم های تهویه ، که موجب صرفه جویی در انرژی می شوند ( با کاهش فشار قرار داده شده در سیستم گرمایش و سرمایش ) مورد استفاده قرار میگیرند.اطلاعات فنی کامل ، مانومتر ایر فلو ، فشار شکن ایر فلو ، فلومتر ایر فلو و رگلاتور گاز ایر فلو را می توانید در گازسازان داشته باشید.

کاتالوگ رگولاتور ایر فلو

Scroll to Top