رگلاتور گاز شهری، رگلاتور شهری

رگلاتور گاز شهری

رگلاتور REGULATOR گاز طبیعی برای مصارف خانگی و صنعتی جهت کنترل فشارگاز و محافظت از کنتو رگاز در سایز های متفاوت و براساس مترمکعب خروجی گاز قابل انتخاب می باشد . رگلاتور گاز شهری ،فشارشکن ;گاز شهری ، برخی مزایای ;رگلاتور گاز شهری یکطرفه عمل می کند ، ثابت ماندن فشار گاز در خروجی ، قابلیت چرخش ، دارای دستگاه ایمنی قطع جریان ، درصورت به حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی ظرفیت گاز دهی رگلاتور کاهش نمی یابد.رگلاتور به دستگاهی گفته می شود که اگر در جریان گاز تغییر ناگهانی اتفاق افتد، این دستگاه می تواند فشار آن را تا اندازه مشخصی کنترل کرده و جریان گاز را به اندازه متعادلی برساند.رگلاتور گاز سوزان یکی از تولید کنندگان رگلاتور گاز شهری در ایران است رگلاتور ایرانی که محصولات با استاندارد و مطابق کیفیت را تولید می کند .

رگلاتور گاز سوزان

ردیف

مدل رگلاتور

مورد مصرف

مشخصه

۱

Gs-76-80

رگلاتورregulator صنعتی

رگولاتور صنعتی

۲

Gs-74-H

رگولاتور صنعتی

رگولاتور صنعتی

۳

Gs-78-R2

رگلاتورregulator صنعتی

رگولاتور صنعتی

۴

Gs-77-22

رگولاتور صنعتی

رگولاتور صنعتی

۵

GS-64-22

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۱۰ متر مکعب

۶

GS-74-27-H

رگولاتور گاز شهری فلنچی

ظرفیت ۴۰ متر مکعب

۷

GS-64-22

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۵ متر مکعب

۸

GS-64-22

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۲۵ متر مکعب

۹

GS-64-22

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۲۰ متر مکعب

۱۰

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب

۱۱

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب

۱۲

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۱۶۰ متر مکعب

۱۳

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۲۰۰۰ متری

۱۴

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۲۵۰ متری

۱۵

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۳۰۰ متری

۱۶

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۳۵۰ متری

۱۷

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۴۰ متری

۱۸

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۴۰۰ متری

۱۹

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۴۵۰ متری

۲۰

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۵۰۰ متری

۲۱

GS-74-27

رگولاتور گاز شهری

ظرفیت ۷۰ متری

۲۲

GS-74-27-H

گولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۱۰۰ متر مکعبی

۲۳

GS-74-27-H

گولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۱۶۰ متر مکعبی

۲۴

GS-74-27-H

گولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۲۵۰ متر مکعبی

۲۵

GS-74-27-H

گولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۳۰۰ متر مکعبی

۲۶

GS-74-27-H

گولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۳۵۰ متر مکعبی

۲۷

GS-74-27-H

گولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۴۰۰ متر مکعبی

۲۸

GS-74-27-H

گولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۴۵۰ متر مکعبی

۲۹

GS-74-27-H

گولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۵۰۰ متر مکعبی

۳۰

GS-74-27-H

رگولاتور فلنچی گاز شهری

ظرفیت ۷۰ متر مکعبی

هر رگلاتور گاز شهری از لحاظ کیفیت عملکردی دارای سه قسمت عمده می باشد:

۱- قسمت اندازه‌گیری فشار یا جزء احساس کننده که فشار خروجی را اندازه‌گیری و پیمانه می‌کند.

۲- قسمت محدودکننده جریان که نوعی شیر شمرده می‌شود و وظیفه پایین آوردن یا بالا بردن دبی جریان را بر عهده دارد.

۳- جزء بارگذار که در جواب به قسمت اندازه‌گیری بایست قسمت محدودکننده جریان را باز و بسته کند و فشار خروجی را در حدود تعیین‌شده ، ثابت نگه دارد.

 رگلاتور گاز شهری از لحاظ ساختار در انواع مختلفی ساخته می شوند که می توان به نوع های فنری و پایلوت دار اشاره کرد که در بازار یافت می شوند.

دررگلاتور گاز شهری پایلوت دار تغییرات فشار خروجی با نیروی فنر در رگلاتورمتری دیگر به اسم پایلوت سنجیده می شود و ماحصل آن به حالت فشار گاز به دیافراگم رگلاتور اصلی فرستاده می شود و به تعبیری تغییرات فشار خروجی تقویت می شود و بعد از آن منجر به تغییر وضعیت شیر مانع می شود.

پایلوت از یک رگلاتور فنری که از فشار ورودی تغذیه می کند و متناسب با میزان فشردگی فنر خود فشار خروجی را آماده می کند، گفته می شود. این فشار به منزله فشار فرمان روی رگلاتور اصلی اجرا می گردد.

از ویژگی تخصصی که در انتخاب  رگلاتور گاز شهری مهم می باشد ظرفیت آنهاست که رابطه مستقیم با فشار ورودی و خروجی و چگالی گاز و شکل بدنه آن دارد به صورتی که نسبت میان فشار ورودی (P1) و خروجی (P2) تعیین کننده نوع جریان خروجی رگلاتور است و اگر نسبت P2P1/2 جریان غیر بحرانی خواهد بود.

اگر k ضریب ثابت رگلاتور گاز شهری که وابسته به ساختار رگلاتور و نوع حرکت عبوری آن دارد باشد فرمول کلی جریان در رگلاتور به حالت زیر بیان می شود:

‎ Q=K(P2(P1-P2))½ ‎

که مطابق با آن و جدول های موجود به آسانی می توان ظرفیت رگلاتور را در فشارهای مورد نظر حساب نمود.

اطلاعات فنی رگلاتور ایرانی ، رگولاتور گاز ، فلومتر ، مانومتر ، کنتور گاز ، رگلاتور سی ان جی ، رگولاتور آزمایشگاهی ایران را می توانید در گاز سازان مطالعه نمایید .

کاتالوگ رگلاتور گازسوزان

Scroll to Top