سیلندر آکومولاتور | شارژ آکومولاتور | کپسول آکومولاتور

سیلندر آکومولاتور

سیلندر آکومولاتور انباره یا آکومولاتور هیدرولیک یک مخزن ذخیره سازی تحت فشار است که در آن یک سیال هیدرولیک تراکم ناپذیر توسط یک منبع خارجی، تحت فشار قرار میگیرد.آکومولاتور گاز فشرده که آکوملاتور هیدروپنوماتیک نیز نامیده میشوند در حال حاضر پرکاربردترین نوع آکومولاتور هستند.آکومولاتور برای جبران افت فشار در سیستم هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرد.در قسمت بالای آکومولاتور گاز نیتروژن و در قسمت پایین روغن وارد می شود علت استفاده از گاز ازت بعنوان یک گاز خنثی به این دلیل است که حضور اکسیژن و روغن در کنار هم باعث انفجار میشود. آکوملاتور سه دسته می باشد: آکومولاتور پیستونی ، آکومولاتور دیافراگمی و آکومولاتور کیسه ای. کاربردهای آکوملاتور :آکومولاتور برای منبع قدرت ،آکوملاتور خنثی کننده ضربان ،آکومولاتور خنثی کننده فشار ،آکومولاتور جبران کننده نشتی ،آکومولاتور جبران انبساط حراراتی ،آکومولاتور متعادل کننده ،آکومولاتور منبع قدرت اضطراری ، آکومولاتور هیدروپنوماتیک. گازسازان آمادکی خود را جهت شارژ سیلندر آکومولاتور حتی در محل اعلام مینماید.

شارژ کپسول آکومولاتور

شرکت گازسازان با بهره گیری از تجهیزات مربوط به شارژ کپسول آکومولاتور، آمادگی خود را جهت شارژ کپسول آکومولاتور در محل نصب آکومولاتور اعلام مینماید.

شارژ آکومولاتور

شارژ کپسول آکومولاتور یا انباره آکومولاتور معمولا با گاز نیتروژن میباشد. با توجه به اینکه سیال مورد استفاده در آکومولاتور روغن میباشد، در صورت بروز نشت گاز نیتروژن که یک گاز خنثی است، از لحاظ ایمنی مشکلی بوجود نمی آید. بنابراین با توجه به اینکه گاز نیتروژن از لحاظ قیمت نیز ارزانتر میباشد، شارژ آکومولاتور معمولا با این گاز صورت میگیرد.

زمان شارژ آکومولاتور

از آکومولاتور در صنایع مختلفی استفاده میشود و کارایی بسیاری دارد.شارژ آکومولاتور با توجه به نوع کاربرد با فشار مختلفی انجام میشود. آکومولاتور معمولا به صورت دیس شارژ وارد محل بهره برداری میشوند و شارژ کپسول آکومولاتور میبایست پس از نصب آن در محل انجام شود.

Scroll to Top