باندل گاز 10 تایی

برای ساخت باندل گاز 10 تایی از 10 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در باندل گاز 10 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر های دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت سیلندر می دهند.

سایز باندل گاز 10 تایی: طول پالت 120 سانتیمتر، عرض پالت 50 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 640 کیلوگرم

جنس باندل گاز 10 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری باندل گاز 10 تایی: 200 بار

فشار تست باندل گاز 10 تایی: 300 بار

حمل باندل گاز 10 تایی: لیفتراک و جرثقیل

 

Scroll to Top