باندل گاز 9 تایی

برای ساخت باندل گاز 9 تایی از 9 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در باندل گاز 9 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر های دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت سیلندر می دهند.

سایز باندل گاز 9 تایی: طول پالت 100 سانتیمتر، عرض پالت 100 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 600 کیلوگرم

جنس باندل گاز 9 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری باندل گاز 9 تایی: 200 بار

فشار تست باندل گاز 9 تایی: 300 بار

حمل باندل گاز 9 تایی: لیفتراک و جرثقیل

Scroll to Top