پالت سیلندر 16 تایی

برای ساخت پالت سیلندر 16 تایی از 16 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت سیلندر 16 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر های دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت سیلندر می دهند.

سایز پالت سیلندر 16 تایی: طول پالت 120 سانتیمتر، عرض پالت 120 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 980 کیلوگرم

جنس پالت سیلندر 16 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری پالت سیلندر 16 تایی: 200 بار

فشار تست پالت سیلندر 16 تایی: 300 بار

حمل پالت سیلندر 16 تایی: لیفتراک و جرثقیل

Scroll to Top