پالت سیلندر 8 تایی

برای ساخت پالت سیلندر 8 تایی از 8 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت سیلندر 8 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر های دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت سیلندر می دهند.

سایز پالت سیلندر 8 تایی: طول پالت 120 سانتیمتر، عرض پالت 50 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 550 کیلوگرم

جنس پالت سیلندر 8 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری پالت سیلندر 8 تایی: 200 بار

فشار تست پالت سیلندر 8 تایی: 300 بار

حمل پالت سیلندر 8 تایی: لیفتراک و جرثقیل

Scroll to Top