پالت کپسول 24 تایی

برای ساخت پالت کپسول  24 تایی از 24 عدد کپسول استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت کپسول  24 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر های دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت سیلندر می دهند.

سایز پالت کپسول  24 تایی: طول پالت 190 سانتیمتر، عرض پالت 150 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 1620 کیلوگرم

جنس پالت کپسول  24 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری پالت کپسول  24 تایی: 200 بار

فشار تست پالت کپسول  24 تایی: 300 بار

حمل پالت پالت کپسول  24 تایی: لیفتراک و جرثقیل

Scroll to Top