پالت کپسول 36 تایی

پالت کپسول 36 تایی

برای ساخت پالت کپسول  36 تایی ،باندل 36 تایی ، پالت سیلندر  36 تایی  از 36 عدد کپسول و سیلندر گاز استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. این پالت کپسول 36 تایی گاز و سیلندر گاز برای سیلندر های 40 لیتری و 50 لیتری مورد مصرف قرار می گیرد. پالت های 36 تایی سیلندر گاز برای گاز نیتروزن ، هیدروژن و آرگون و اکسیزن ساخته می شود . در پالت کپسول  36 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر های دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت سیلندر می دهند.

سایز پالت کپسول  36 تایی: طول پالت 153 سانتیمتر، عرض پالت 153 سانتیمتر، ارتفاع پالت 190 سانتیمتر

جنس پالت کپسول  36 تایی ، پالت سیلندر  36 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری پالت کپسول  36 تایی ، پالت سیلندر  36 تایی: 200 بار

فشار تست پالت کپسول  36 تایی ، پالت سیلندر  36 تایی: 300 بار

حمل پالت کپسول  36 تایی ، پالت سیلندر  36 تایی: لیفتراک و جرثقیل

Scroll to Top