پالت کپسول 4 تایی

برای ساخت پالت کپسول 4 تایی از 4 عدد کپسول استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت کپسول 4 تایی با کم شدن فشار یک کپسول، کپسول های دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت کپسول می دهند.

سایز پالت کپسول 4 تایی: طول پالت 50 سانتیمتر، عرض پالت 50 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 250 کیلوگرم

جنس پالت کپسول 4 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری پالت کپسول 4 تایی: 200 بار

فشار تست پالت کپسول 4 تایی: 300 بار

حمل پالت کپسول 4 تایی: لیفتراک و جرثقیل

Scroll to Top