پالت کپسول 6 تایی

برای ساخت پالت کپسول 6 تایی از 6 عدد کپسول استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت کپسول 6 تایی با کم شدن فشار یک کپسول، کپسول های دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت کپسول می دهند.

سایز پالت کپسول 6 تایی: طول پالت 75 سانتیمتر، عرض پالت 50 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 370 کیلوگرم

جنس پالت کپسول 6 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری پالت کپسول 6 تایی: 200 بار

فشار تست پالت کپسول 6 تایی: 300 بار

حمل پالت کپسول 6 تایی: لیفتراک و جرثقیل

Scroll to Top