پالت گاز 2 تایی

برای ساخت پالت گاز 2 تایی از 2 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. مهمترین فایده پالت گاز 2 تایی این است که با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت گاز می دهد.

سایز پالت گاز2 تایی: طول پالت 50 سانتیمتر، عرض پالت 30 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 130 کیلوگرم

جنس پالت گاز2 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری پالت گاز 2 تایی: 200 بار

فشار تست پالت گاز2 تایی : 300 بار

حمل پالت گاز 2 تایی: لیفتراک و جرثقیل

Scroll to Top