پالت گاز3 تایی

برای ساخت پالت گاز 3 تایی از 3 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت گاز 3 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندرهای دیگر کمبود فشار را جبران کرده و فشار ثابتی را به خروجی پالت گاز می دهند.

سایز پالت گاز3 تایی: طول پالت 75 سانتیمتر، عرض پالت 30 سانتیمتر، ارتفاع پالت 170 سانتیمتر و وزن پالت 200 کیلوگرم

جنس پالت گاز3 تایی:  نبشی 60 در 60 میلیمتر

فشار کاری پالت گاز 3 تایی: 200 بار

فشار تست پالت گاز3 تایی : 300 بار

حمل پالت گاز 3 تایی: لیفتراک و جرثقیل

 

Scroll to Top