کپسول آتش نشانی | سیلندر آتش نشانی | کپسول آتشنشانی

کپسول آتش نشانی

انواع کپسول آتش نشانی یا کپسول اطفاء حریق با توجه به کاربرد کپسول آتش نشانی و متفاوت بودن آتش ، مواد مورد استفاده برای سیلندر آتش نشانی متفاوت است . کپسول خاموش کننده آب ، کپسول آتش نشانی پودر ، کپسول خاموش کننده گاز ، کپسول خاموش کننده کف ، کپسول خاموش کننده هالوژنه. کپسول خاموش کننده آب WATER FIRE EXTINGUISHER ، کپسول خاموش کننده پودر POWDER FIRE EXTINGUISHER ، کپسول آتش نشانی گاز CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER ، کپسول خاموش کننده کف EXTINGUISHER FOAM FIRE ، کپسول خاموش کننده هالوژنه HALOGENATED FIRE EEXTINGUISHER. وزن سیلندر آتش نشانی دستی از ۱ تا ۱۴ کیلویی یا ۱۴ لیتری وجود دارد که یک نفر به راحتی می تواند آن را حمل نماید. انواع بزرگ تر این سیلندر آتش نشانی به دلیل وزن زیاد چرخ دار هستند ، بعضی از آنها در جای مشخصی به صورت ثابت نصب می گردند. موارد مهم در انتخاب کپسول آتش نشانی : عوامل فشار در سیلندرخاموش کننده ، قدرت پرتاب سیلندرخاموش کننده ، روش کار سیلندر آتش نشانی ، آزمایش فشار در سیلندر خاموش کننده (وزن کردن ، فشار سنج ، کارتریج، آزمایش محلولها) ، حفاظت از خورندگی بدنه کپسول آتشنشانی ، آزمایش های معمول کپسول اطفاء حریق(بازدید ماهیانه ، سالیانه ، آزمایش بدنه) ، باید بر اساس نوع ماده ای که ممکن است دچار آتش سوزی گردد نسبت به تهیه سیلندر خاموش کننده مناسب اقدام نمایید.

سیلندرCO 2 آتش نشانی

کاربرد سیلندر آتش نشانی دی اکسید کربن : این سیلندر آتش نشانی برای دستگاه های برق و الکترونیک ، کامپیوتری ، دستگاههای حساس مثل سیستم بیمارستان استفاده می شود. کلاس آتش مورد استفاده سیلندراطفاء حریق: کلاس B ، سیلندر آتش نشانی در سایزهای متفاوت موجود است ، سایز سیلندر آتش نشانی ۱۰ کیلویی، سیلندر آتش نشانی  کیولیی۳۰ ، سیلندر آتش نشانی ۶۰ کیلویی چرخ دار می باشد ، دارای ضد یخ جهت محافطت از کپسول آتش نشانی است ، سیلندر آتش نشانی فولادی آلومینیوم و استیل با رنگ قرمز می باشد .

Scroll to Top