فلومتر اختلاف فشاری

فلومتراختلاف فشاری

گازسازان تأمین، واردات و فروش فلومتر اختلاف فشاری Differential Pressure Flow-meter از برندهای معتبر جهانی از جمله یوکوگاوا ژاپن Yokogawa و رزمنت آمریکا Rosemount.

فلومتر اختلاف فشاری به دو نوع لوله اریفیس (Orific Nozzle Venturi) و لوله پیتوت (Pitot Tube) تقسیم میشوند.

در فلومتر اختلاف فشاری، با استفاده از طراحی و ساخت یک مجرای عبور خاص برای سیال و قرار دادن آن در مسیر عبور سیال، باعث می شوند که بر اثر عبور سیال، اختلاف فشاری در دو طرف مجرای عبوری، ایجاد گردد. این اختلاف فشار که مقدار آن به طراحی مجرا و فلوی عبوری بستگی دارد، توسط سنسورهای سنجش اختلاف فشار، اندازه گیری شده و طبق روابط خاص، فلوی سیال از روی آن محاسبه می گردد. دقت این فلومتر نسبتا خوب است و از جمله معایب آن می توان موارد ذیل را برشمرد.

۱- استفاده از بخش های مکانیکی که احتیاج به دقت بالا در ساخت دارند.
۲- احتیاج به نصب تجهیزات خاص در مسیر عبور سیال

Scroll to Top