فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی 

گازسازان واردات ، تأمین و فروش سنسور فلومتر الکترومعناطیسی از برندهای معتبر اروپائی از جمله کرونه آلمان KROHNE، اندرس هاوزر سوئیس Edress Hauser، آلمان KOBOLD میباشد. این فلومتر الکترومغناطیسی مناسب برای صنایع فرآیندی و شرایط کاری سخت بوده و می توان در مصارف دما بالا، رسانندگی پایین و مناطق اسیدی و قلیایی از آن استفاده کرد.

فلومتر الکترومناطیسی به کمک اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه گیری میکند . به عبارت دیگر با ایجاد شار مغناطیسی در سیال عبوری از فلومتر و اندازه گیری آن میتوان به یک فلومتر الکترومغناطیسی دست پیدا کرد .

به دلیل مکانیزم فلومتر الکترو مغناطیسی سیال عبوری میبایست تا اندازه ای خواص الکتریکی و رسانائی داشته باشد در غیر این صورت اندازه گیری با اختلال مواجه خواهد شد که در اینصورت میبایست از فلومتر هائی با مکانیزمهای متفاوت نظیر فلومتر ورتکس یا فلومتر توربینی استفاده نمود برای مثال از فلومتر مغناطیسی برای اندازه گیری فلوی آب مقطر نمیتوان استفاده کرد .

فلومتر الکترومغناطیسی معمولا تا دمای حداکثر ۸۰ درجه کار میکنند و با توجه به کاربردهای مختلف لاینر از جنس تفلون یا هارد رابر و غیره ساخته میشود .

Scroll to Top