مس فلوکنترلر MFC

مس فلوکنترلر MFC 

گازسازان واردکننده و تامین کننده انواع مس فلو کنترلر Mass Flow Controller، MFC، فلو کنترلر جرمی، فلو متر جرمی، دبی سنج جرمی، جریان سنج جرمی، کنترلر جریان جرمی، کنترلر جریان گاز، کنترلر جرمی جریان، کنترلر دبی جرمی، کنترل کننده جریان جرمی، کنترل کننده جرمی جریان، کنترل کننده دبی جرمی، کنترل کننده شدت جریان جرمی، کنترلر شدت جریان جرمی، فلو از برندهای معتبر اروپائی و آمریکائی از جمله BROOKS , Bronkhorst ، sevenstar، ALICAT، CELERITY، MYKROLIS، CKD، HORIBA میباشد.

 

Scroll to Top