زیرو ایر | zero air

زیرو ایر

گاز زیرو ایر Zero Air بی مزه، بی بو و بی رنگ است. گاز زیرو ایر غیر قابل اشتعال است البته با توجه به مقدار اکسیژن موجود در آن باعث شعله ور شدن میشود. تفاوت اصلی بین هوا و زیرو ایر این است که در هوا مقدار ناخالصی هایی نظیر بخار آب و هیدروکربن زیاد است اما در زیرو ایر این ناخالصی ها به حداقل میرسد. به همین دلیل در برنامه های کاربردی و دستگاههای آنالیتیکال که حضور ناخالصی هایی مانند بخار آب و هیدروکربنها ایجاد مشکل میکنند، از زیرو ایر استفاده مینمایند. زیرو ایر از مخلوط کردن نیتروژن و اکسیژن با ترکیب و فشار مشخص تولید میشود. ترکیب زیر ایر معمولا 19 تا 21.9% اکسیژن در بالانش نیتروژن  میباشد. نامهای متفاوتی برای زیرو ایر وجود دارد، بعنوان مثال هوای خشک ، با توجه به اینکه مقدار بخار آب آن بسیار پایین است یا هوای مصنوعی، این نام برای آن بر روی زیرو ایر گذاشته شده که این هوا توسط انسان ساخته میشود. زیرو ایر در مراکز پژوهشی، آزمایشگاهها و صنایع الکترونیک  بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. گازسازان وارد کننده و تولید کننده زیرو ایر ، فروش زیرو ایر ، فروش Zero Air ، فروش زیرو ایر آزمایشگاهی ، فروش زیرو ایر گرید 5 ، فروش زیرو ایر گرید 6 .

کاربردهای زیرو ایر zero Air

زیرو ایر یا Zero Air در صنایع مختلف کابردهای فراوانی دارد که از جمله آنها میتوان شاره کرد به شیمی تجزیه ، جذب اتمی ، اکسیداسیون احتراق، ابزار دقیق، پزشکی، داروسازی و ... . زیرو ایر در دستگاههای گار کروماتوگراف کاربرد ویژه ای دارد. از زیرو ایر در کروماتوگرافی گازی برای آشکارساز FID به عنوان گاز ایجاد شعله استفاده میشود. زیرو ایر در کروماتوگرافی گازی برای آشکارساز FPD به عنوان گاز ایجاد شعله. زیرو ایر در کروماتوگرافی گازی برای دتکتور AED بعنوان یک گاز خشک خالص. Zero Air در آنالایزرها جهت بررسی ناخالصی های هیدروکربنی. از زیرو ایر بعنوان گاز پاکسازی در FTIR نیز استفاده میشود. همچنین از زیرو ایر برای گاز بالانس بسیاری از گازهای مخلوط استفاده میشود.

خواص هوای خشک

نام گاز

هوای صفر

فرمول شیمیایی

ZA

وزن ملکولی

۲۶ gr/ mole

چگالی گاز

۰٫۰۷۴۹ Kg/m3

غلطت بخار

۱٫۱۰۵

نقطه جوش

-۱۹۴°C

دمای بحرانی

-۱۴۶°C

Scroll to Top