هوای خشک

هوای خشک

هوای خشک با نام های : هوای صفر، هوا ، هوای فشرده ، compressed air ، گاز هوای آزمایشگاهی هوای پزشکی شناخته می شود . تولید هوای خشک از ترکیب 18 تا 21 درصد اکسیژن در بالانس نیتروژن بدست می آید . هوای خشک آتشزا نمی باشد. هوای خشک با درجه خلوص ۹۹٫۹۹۹ ، ۹۹٫۹۹۹۹ یعنی گرید ۵ و۶ ارایه می گردد . هوای خشک به عنوان یک گاز حامل در GC استفاده می شود . اگر از هوای خشک تجزیه گردد مقداری نیتروژن اکساید آزاد می شود. یکی از موارد استفاده هوای خشک در سیلندر غوصی و صنایع پزشکی می باشد ، هوای خشک در صنایع غذایی نیز کا ربرد فراوان دارد . باید توجه داشت سیلندر های گاز هوای خشک در محیطی بالاتر از دمای ۵۲ در جه سانتیگراد قرار نگیرد . گاز هوای خشک با توجه به اینکه از ترکیب نیتروژن و اکسیژن تولید میشود، مقدار ناخالصی آن نسبت به هوای تولید شده از کمپرسور هوا کمتر است. داشتن کلاهک برای سیلندر های گاز ضروری می باشد ، محل ثابت و صاف ، دارای تهویه مناسب و در محیطی خالی از مواد اسیدی و قلیایی نگهداری گردد . سایز سیلندر هوای خشک ۴۰ و ۵۰ لیتری می باشد. کپسول زیرو ایر در فشاهای ۱۵۰ بار و ۲۰۰ بار ارایه می گردد. گازسازان تولید کننده و تأمین کننده هوای خشک ، فروش هوای خشک ، شارژ هوای خشک .

تفاوت هوای خشک و اکسیژن

اکسیژن یک عنصر خالص می باشد و لی هوای خشک که مردم تنفس می کنند مخلوطی از عناصر دیگر است هوا و اکسیژن گاهی به جای همدیگر استفاده می شود، اما دو چیز متفاوت می باشد . اگر چه اکسیژن برای زنده ماندن ضروری است، قرار گرفتن در معرض مکرر به شکل خالص می تواند مضر باشد. هوا باعث می شود تا جو زمین دارای یک تعادل سالم باشد .استفاده از گاز هوای خشک  و گاز هیدروژن برای دتکتور دستگاه کروماتوگرافی ، هوای خشک گازی پابه برای نشت یابی مصرف دارد و نیز در غواصی و بیمارستان ها استفاده می گردد .

خواص هوای خشک

نام گاز

هوای صفر

فرمول شیمیایی

ZA

وزن ملکولی

۲۶ gr/ mole

چگالی گاز

۰٫۰۷۴۹ Kg/m3

غلطت بخار

۱٫۱۰۵

نقطه جوش

-۱۹۴°C

دمای بحرانی

-۱۴۶°C

Scroll to Top