گاز هیدروکربنی

گاز هیدروکربنی

گاز هیدروکربنی در شیمی آلی یک ترکیب آلی می باشد از هیدروژن H و کربن C، هیدروکربنی که از ان یک اتم هیدروژن حذف شده است را هیدورکربیل می نامند . هیدرو کربنهای آروماتیک شامل : آلکان ها ، آلکن ها ، الکل ها، سیلکوآلکانها هستند که در تعداد هیدروژن متفاوت هستند . اکثر هیدروکربن ها به طور طبیعی در نفت خام وجود دارد . نام گذاری و طبقه بندی این دسته گاز هیدروکربنی توسط IUPAC تعیین شده است به این صورت که آلکان ساده ترین هیدروکربن می باشد . همان هیدروکربن اشباع (آلکان) و فرمول آن CnH2n+2 می باشد . ساختار این هیدروکربن خطی و یا به صورت شاخه ای می باشد از نمونه آن توکوفرول و کلروفیل می باشد .گاز هیدروکربنی غیراشباع دارای یک یا چند پیوند دوگانه و سه گانه دارند . آنهایی که پیوند دوگانه دارند جز آلکن ها هستند با فرمول CnH2n ، پیوند سه گانه ها را با فمول شیمیایی CnH2n-2  آلکین می نامند.

گاز هیدروکربنی و مصرف آن

هیدروکربن ها می توانند به صورت گاز باشند مانند گاز متان و گاز پروپان ، به صورت مایع مانند هگزان و بنزن ، به صورت موم مثل پارافین وکس یا نفتالین و یا به صورت پلیمر باشند مانند پلی اتیلن ، پلی پروپیلن و پلی استایرن . باید توجه داشت گاز هیدروکربنی  سمی و قابل اشتعال هستند، گاز هیدروکربنی از ترکیبات سرطان زا محسوب می شوند . گاز هیدروکربنی برای مصرف انرژی و منابع حرارتی مورد استفاده می باشد . گاز هیدروکربنی در نیروگاه ها ،صنایع و در سکوهای حفاری مورد استفاده می باشد. در هنگام سوختن گاز هیدروکربنی تولید بخار و دی اکسیدکربن و گرما ایجاد می شود و برای سوختن نیاز به اکسیژن دارد . گاز هیدروکربنی متان CH4 و گاز هیدروکربنی اتان در دمای محیط نمی سوزد و با فشار تنها به مایع تبدیل نمی شود .گاز هیدروکربنی پروپان به مایع تبدیل می شود و به عنوان گاز مایع شناخته می شود . گاز هیدروکربنی موجود در فندک ها گاز بوتان می باشد . گاز هیدروکربنی پنتان در دمای محیط مایع می باشد و به عنوان حلال قوی مورد استفاده می باشد مانند گریس . گاز هیدروکربنی هگزان به عنوان حلال استفاده می شود و بخشی عمده ای از بنزین را تشکیل می دهد . مصارف گاز هیدروکربنی در حلال صنعتی و سوخت جت هم می باشد.

انواع گاز هیدروکربنی

۱- گاز هیدروکرینی متانCH4

۲- گاز هیدروکرینی بوتان

۳- گاز هیدروکرینی پروپان

۴- گاز هیدروکرینی پروپلین

۵- گاز هیدروکرینی هگزان

۶-گاز هیدروکرینی استیلن

۷- گاز هیدروکرینی ایزوبوتان

Related Products

گاز اتان

گاز اتان گاز اتان یک ترکیب هیدروکربنی است که در طبیعت به عنوان یک گاز بی بو و بی رنگ در فشار و دمای استاندارد وجود دارد. با توجه به حضور یک پیوند در ساختار آن ، آن را

گاز متان

گاز متان گاز متان یک ترکیب شیمیایی متشکل از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن و یکی از رایج ترین گازها بر روی زمین استهمانطور که قابلیت های تولید انرژی متان را ارزشمند

گاز پروپان

گاز پروپان گاز پروپان یک آلکن سه کربنیست، در حالت عادی به شکل گاز ولی قابل متراکم شدن به صورت مایع قابل حمل است. پروپان بسیار قابل اشتعال، بی رنگ و بی بوست که به طور

گاز نرمال بوتان

گاز نرمال بوتان گاز نرمال بوتان ایزومری از بوتان , گازی بی رنگ و بی بو است و در دمای معمولی به صورت مایع است . در حالت مایع سبک تر از آب و در حالت گاز سنگین تر از هوا می

گاز نرمال پنتان

گاز نرمال پنتان گاز نرمال پنتان بدون رنگ و به شدت آتشزا و در دمای اتاق مایع می باشد. این آلكان یكی از اجزای بعضی از سوخت ها است و علاوه بر آن به عنوان حلال نیز مصرف می

گاز بوتان

گاز بوتان گاز بوتان یک ترکیب گازی از گاز طبیعی همانند بنزین تشکیل شده از نفت خام می باشد در حین تصفیه فرآورده های نفتی مانند بنزین ، محصولات گاز طبیعی استخراج می

گاز پنتان

گاز پنتان گاز پنتان بدون رنگ و به شدت آتشزا و در دمای اتاق مایع می باشد. این آلكان یكی از اجزای بعضی از سوخت ها است و علاوه بر آن به عنوان حلال نیز مصرف می شود. خصوصیات

گاز هگزان

گاز هگزان هگزان یک ترکیب شیمیایی است که از نفت خام به دست می آید. این ماده در حالت خالص مایعی بی رنگ با بویی نامطبوع می باشد که بسیار قابل اشتعال بوده و بخارات آن

گاز استیلن

گاز استیلن استیلن گاز بی رنگ و قابل اشتعال است که بویی شبیه به سیر دارد . این عنصر از ترکیب دو اتم هیدروژن و دو اتم کربن تشکیل شده و عضو گروهی از هیدروکربن ها به نام

گاز ایزو بوتان

گاز ایزو بوتان گاز ایز وبوتان با نام دیگر methylpropane ، یک ایزومر بوتان است. ایزو بوتان ساده ترین آلکانی است که در آن یک کربن به سه کربن دیگر متصل است . فرمول شیمیایی ایزو

گاز اتیلن

گاز اتیلن گاز اتیلن یک ماده گازی و یکی از ابتدایی ترین انواع هیدروکربن هاست ، ساختار ساده آن شامل پیوند دو مولکول کربن با چهار مولکول هیدروژن و فرمول مولکولی آن C2H4

گاز ایزو پنتان

گاز ایزوپنتان گاز ایزوپنتان از ایزومرهای پنتان , گازی به شدت فرار و قابل اشتعال است و یک درصد از گاز طبیعی را تشکیل می دهد. نقطه جوش طبیعی ایزو پنتان فقط چند درجه

گاز پروپیلن

گاز پروپیلن پروپیلن یکی از محصولات کلیدی صنایع پتروشیمی است که به عنوان خوراک برای تولید پلیمرهای مختلف و محصولات میانی به کار می رود. مهمترین مشتقات پروپیلن

Scroll to Top