گاز اتان، اتان

گاز اتان

گاز اتان یک ترکیب هیدروکربنی است که در طبیعت به عنوان یک گاز بی بو و بی رنگ در فشار و دمای استاندارد وجود دارد. با توجه به حضور یک پیوند در ساختار آن ، آن را به عنوان یک هیدروکربن آلکان طبقه بندی می کنند ، چهار آلکان اولیه متان ، اتان ، پروپان و بوتان است. اتان اولین بار توسط مایکل فارادی در سال ۱۸۳۴ زمانی که یک محلول پتاسیم استات را الکترولیز می کرد ، کشف شد ، نام اتان مشتق شده از “اتر” که در گذشته در لاتین aether و در یونانی aithēr گفته می شده به معنای هوای بالا فرمول شیمیایی گاز اتان C2H6 می باشد ، این ترکیب پایدار است و در برابر واکنش مقاومت نشان می دهد ، جرم مولی آن ۳۰٫۰۷ گرم بر مول می باشد ، نقطه ذوب آن -۱۸۱٫۷۶° C (89.34 K) و نقطه جوش آن -۸۸٫۶° C (184.5 K) است. با توجه به ماهیت غیر قطبی آن ، آن را در حلال های قطبی مانند آب حل می کنند . به طور معمول میزان حلالیت اتان برای تشکیل یک محلول همگن در دمای اتاق بسیار کم است. مانند تمام آلکان ها ، اتان نیز بسیار قابل احتراق است ، احتراق کامل از دی اکسید کربن و آب همراه با انتشار ۱۵۶۱ کیلوژول انرژی در هر مول تولید می شود. احتراق ناقص گاز اتان منجر به تولید ترکیبات تک کربنی مانند مونوکسید کربن و فرمالدهید می شود. محصولات بی اهمیت اضافی تولید شده در حین احتراق ناقص گاز اتان ، استالدهید ، متانول ، اتانول و متان هستند . ساختار کربن دارای یکی از ساده ترین حلقه ها در میان آلکان هاست که شامل یک پیوند کربن-کربن است. اتان به عنوان یک سوخت پاک دسته بندی شده و همچنین دومین گاز طبیعی عمده زمین پس از متان است ، به غیر از گاز طبیعی ، متان به طور طبیعی یک جزئ محلول در نفت خام می باشد. گاز اتان دومین جزء تشکیل دهنده گاز طبیعی است. تفاوت گاز طبیعی استحصال شده از میادین مختلف گازی در مقدار اتان از کمتر از ۱٪ حجم تا بیش از ۶٪ حجم است. تا قبل از سال ١٩٦٠ میلادی، اتان و مولکول های بزرگتر به طور معمول از اجزای متان گاز طبیعی جدا نمی شدند و به سادگی همراه با متان به عنوان یک سوخت سوزانده می شدند. درحالیکه امروزه اتان یکی از مواد اولیه مهم صنایع پتروشیمی است و در حوضه های گاز توسعه یافته از دیگر اجزای گاز طبیعی جدا می شود. اتان همچنین می تواند از گاز نفتی جدا شود، مخلوطی از گازهای هیدروکربنی که به عنوان محصول جانبی پالایش نفت می باشند. گازسازان واردکننده گاز اتان آزمایشگاهی و گاز اتان خالص میباشد.

کاربرد گاز اتان

استفاده عمده گاز اتان در صنايع شيميايي در توليد اتيلن (اتيلن) ​​توسط شكست مولكولي بكمك بخار است. هنگامي كه با بخار رقيق و به طور خلاصه به دماي بسيار بالا (۹۰۰ درجه سانتي گراد يا بيشتر) گرم مي شود، هيدروكربن هاي سنگين شكسته و به هيدروكربنهاي سبك تر، و هيدروكربن هاي اشباع، غير اشباع مي شوند. در روش توليد اتيلن از اتان به روش شكست مولكولي با بخار، اتان براي اتيلن نسبتا انتخابي است، در حالي كه شكست مولكولي با بخار هيدروكربن هاي سنگين تر بازده مخلوط محصول فقير در اتيلن، و غني تر در آلكن ها سنگين تر (اولفينها) مانند پروپن (پروپيلن) و بوتادين، و در هيدروكربن هاي آروماتيك. گاز اتان مي تواند به عنوان مبرد در سيستم هاي تبريد برودتي استفاده شود.

نکات ایمنی گاز اتان

گاز اتان تحت فشار بوده و به شدت آتشزا می باشد و مخزن آن باید به دقت حمل گردد.گاز اتان به سرعت باعث خفگی می گردد.همچنین باید از گرما و جرقه بدور باشد.دمای خود اشتعالی گاز اتان ۴۹۷ درجه می باشد.سیلندر گاز اتان باید به صورت ایستاده حمل شود و به هیچ وجه قل داده نشود.استاندار رنگ دسیلندر های گاز اتان به دلیل آتشرا بودن یکدست قرمز می باشد . استاندارد شیر سیلندهای گاز اتان چون گازی اتشزا می باشد چپگرد بوده BS4,DIN1 باید باشد .  

رگلاتور گاز اتان را می تواند برنجی باشد چرا که گاز اتان خورندگی ندارد . ولی باید توجه داشت باتوجه به چپگرد بودن شیر سیلندر گاز اتان ، اتصال مربوطه بین سیلندر گاز و رگلاتور گاز اتان درست انتخاب گردد .

خواص گاز اتان

گاز اتان گازی خفه کننده است و در غلظت های بالا می تواند جای اکسیژن را بگیرد. در انبار کردن این سیلندر های گاز باید بسیار دقت کرد ، گازی آتشزا و قابل اشتعال می باشد . سیلندر گاز اتان نباید در مجاورت سیلندر گاز های اکسید کننده مانند گاز اکسیژن و سیلندر گاز نیتروس اکساید قرار داده شود .

فاز

گاز

دسته

گاز اشتعال آور

نام شیمیایی

C2H6

وزن ملکولی

۳۰٫۰۶۹ gr/mole

سمی

نیست

محدوده اشتعال

بسیار قابل اشتعال است

سمی

هست

UN Number

 ۱۰۳۵ – Gas 1961 – Liquid

Scroll to Top