گاز ایزو بوتان، ایزو بوتان

گاز ایزو بوتان

گاز ایز وبوتان با نام دیگر methylpropane ، یک ایزومر بوتان است. ایزو بوتان ساده ترین آلکانی است که در آن یک کربن به سه کربن دیگر متصل است . فرمول شیمیایی ایزو بوتان i-C4H10 میباشد. نگرانی از تخریب لایه ازن توسط گاز فرئون استفاده از گاز ایزو بوتان را به عنوان یک گاز برای سیستم های تبرید افزایش داده است و به عنوان R-600A شناخته شده است ایزو بوتان Butane یکی از ترکیبات هیدروکربنی است که ۴ اتم کربن دارد. گاز ایزوبوتان دو ایزومر نرمال و ایزو بوتان دارد . گاز ایزو بوتان محصول پالایشگاه می باشد .هیدروکربن ها معمولا از دو روش تولید می شوند : 1. جداسازی براساس ایجاد شرایط تعادل فازی بین بخار ومایع (Flash Vaporization) و 2. جداسازی برپایه اختلاف نقطه جوش هیدروکربنها(Stabilization by Fraction ) .در روش اول : تثبیت میعانات گازی براثر عمل تفکیک عناصر فرار از هیدروکربنهای سنگینتر براساس تعادل فازی بین بخار و مایع در یک سری Flash Tank تارسیدن به یک RVP معین صورت می پذیرد. در روش دوم جدایش عناصر سبک و قابل تبخیر ازهیدروکربنهای سنگین براساس اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنها صورت می پذیرد

کاربرد گاز ایزو بوتان

گاز خنک کننده در سیستم های تبرید : در یخچال و فریزر خانگی ، به عنوان یک نیروی محرکه در افشانه ها معمولا گاز ایزو بوتان به عنوان یک ماده خام در صنعت پتروشیمی برای مثال در سنتز isooctane استفاده می شود. گاز ایزو بوتان در مخلوط با آرگون، در شمارشگر گایگر و به عنوان آشکارساز در فلورسانس اشعه X (XRF) به عنوان quentching گاز استفاده می شود همچنین به عنوان گاز معرف شیمیایی طیف سنجی جرمی یونیزاسیون استفاده می شود. در مخلوط با دیگر هیدروکربن ها، گاز ایزوبوتان به عنوان نقطه مرجع در اندازه گیری PCI هیدروکربن و زغال سنگ استفاده می شود. Isobutane در مخلوط گاز کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی استفاده می شود.

نکات ایمنی گاز ایزو بوتان

گاز ایزو بوتان در دمای عادی قابل اشتعال است . راههای خاموش سازی : فوم ، CO2 ، مواد شیمیایی خشک و روش های ایمنی استفاده از اسپری آب برای خنک کردن محفظه های در معرض آتش ، و برای پراکنده کردن گاز در صورتی که نشتیات مشتعل نشده باشند .

خواص گاز ایزو بوتان
حالت فیزیکی گاز
وزن ملکولی ۵۸٫۱۲ g/mol
نقطه ذوب -۲۳۳–۳۳ °C
نقطه جوش -۱۳–۹ °C
چگالی ( گاز )  kg/m3 at 15 °C ۲٫۵۱  (هوا = ۱ )
حلالیت در آب  (mg/l)   –
رنگ ( شفافیت ) بی رنگ
بو بی بو
محدوده اشتعال قابل اشتعال
UN number ۱۹۶۹
CAS number ۷۵-۲۸-۵
Scroll to Top