گاز ایزو پنتان، ایزو پنتان

گاز ایزوپنتان

گاز ایزوپنتان از ایزومرهای پنتان , گازی به شدت فرار و قابل اشتعال است و یک درصد از گاز طبیعی را تشکیل می دهد. نقطه جوش طبیعی ایزو پنتان فقط چند درجه بالاتر از دمای اتاق است و isopentane به آسانی در یک روز گرم تبخیر می شود .هیدروکربن ها معمولا از دو روش تولید می شوند : ۱٫ جداسازی براساس ایجاد شرایط تعادل فازی بین بخار ومایع (Flash Vaporization) و ۲٫ جداسازی برپایه اختلاف نقطه جوش هیدروکربنها(Stabilization by Fraction ) .در روش اول : تثبیت میعانات گازی براثر عمل تفکیک عناصر فرار از هیدروکربنهای سنگینتر براساس تعادل فازی بین بخار و مایع در یک سری Flash Tank تارسیدن به یک RVP معین صورت می‌پذیرد.در روش دوم جدایش عناصر سبک و قابل تبخیر از هیدروکربنهای سنگین براساس اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنها صورت می پذیرد. گازسازان وارد کننده گاز ایزو پنتان ، فروش گاز ایزو پنتان ، فروش گاز ایزو پنتان آزمایشگاهی ، فروش ایزو پنتان خلوص بالا ، فروش ایزو پنتان .

کاربرد گاز ایزوپنتان

گاز ایزوپنتان یکی از مواد تشکیل دهنده مواد شوینده و بهداشتی , خمیردندان و.. است . معمولا در ترکیب با نیتروژن مایع برای رسیدن به دمای حمام مایع ( ° C 160 ) استفاده می شود. گاز ایزوپنتان گرایش شدیدی به تبخیر شدن دارد و از همین رو در ترکیبات نامحلول به کار می رود . گاز ایزوپنتان نامحلول در آب است ولی در روی آن شناور باقی می ماند .یک دیگر از کاربردهای ایزوپنتان بعنوان یکی از ترکیبات مورد استفاده در نیروگاه های حرارتی است . گازسازان واردکننده و فروش گاز ایزوپنتان ، گاز ایزو پنتان آزمایشگاهی ، ایزو پنتان خالص میباشد.

نکات ایمنی گاز ایزو پنتان

گاز ایزو پنتان بدون رنگ و به شدت آتشزا و در دمای اتاق مایع می باشد.حتما از گرما و جرقه بدور باشد و سیلندر آن با احتیاط جا به جا گردد. محل نگهداری باید دارای تهویه مناسب باشد.دمای خود اشتعالی ایزو پنتان ۲۸۳٫۸۵°C درجه سانتیگراد می باشد.تجزیه ایزو پنتان به تولید مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن می انجامد. ایزو پنتان گازی پایدار می باشد.به شدت با مواد اکسید کننده ناسازگار است.تحت فشار به صورت مایع در می آید.برای آتش سوزی از کف و CO2 استفاده شود.

خواص ایزو پنتان

حالت فیزیکی مایع
وزن ملکولی ۷۲٫۱۵  g/mol
نقطه ذوب -۱۶۱–۱۵۹ °C
نقطه جوش -۲۸-۲۸ °C
چگالی ( گاز )  kg/m3 at 15 °C ۰٫۶۱۶ g/cm³ (هوا = ۱ )
حلالیت در آب  (mg/l)
رنگ ( شفافیت ) بی رنگ
بو بوی مشابه بنزین ( بسیار کم )
محدوده اشتعال قابل اشتعال
UN number ۱۲۶۵
CAS number ۷۸-۷۸-۴
Scroll to Top