گاز متان، متان

گاز متان

گاز متان یک ترکیب شیمیایی متشکل از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن و یکی از رایج ترین گازها بر روی زمین استهمانطور که قابلیت های تولید انرژی متان را ارزشمند کرده است ، متان همچنین می تواند به طور بالقوه در اکوسیستم شکننده زمین بسیار ویران کننده باشد ، بنابراین هم دارای خواص مثبت و هم منفی است. گاز متان از نوع آلکان می باشد که ترکیبات آن از اتم های کلر و هیدروژن تشکیل شده اند با تفاوت تعداد آنها . در واقع متان ساده ترین شکل از آلکان ها است. با وجود بویی که ممکن است برخی را برای ارتباط با آن وسوسه کند ، گاز متان بی بو و بی رنگ است. سادگی آن ممکن است تا حدودی باعث گسترش آن در بسیاری از مکان ها و موقعیت های مختلف شود و بسیاری از موجودات مختلف مقداری متان تولید کنند. بیشتر متان طبیعی تولید شده در تالاب ها و اقیانوس ها موجود است به همین دلیل گاهی اوقات آن را گاز باتلاق می نامند ، حدود ۴۰ درصد متان جهان در این مناطق تولید می شود اما بقیه مقادیر تولید شده بیشتر توسط منابع انسانی مانند سوزاندن مواد سوختی و پرورش دام تامین می شود. جالب توجه است که برخی از گیاهان و حیوانات متان را از طریق فرآیندهای هوازی تولید می کنند اما در مورد بقیه معالعات هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است در واقع ، تغییرات حتی می تواند در گونه های مختلف نیز دیده شود ، برای مثال تحقیقات نشان داده است که یک سوم انسان ها متان تولید می کنند اما بقیه افراد توانایی تولید آنرا ندارند ، هیچ توجیه علمی پذیرفته شده برای این موضوع وجود ندارد. متان به عنوان انرژی عمدتا تولید شده در قالب گاز طبیعی ، مورد استفاده قرار می گیرد . در خارج از پوسته زمین از stores طبیعی بزرگی به نام میادین گاز طبیعی گرفته شده است. هنگامی که استخراج شد ، توسط ظرف و یا خطوط لوله گازی به مناطق دیگر جهان حمل و نقل می شود. درحالی که متان به عنوان یک گاز بی ضرر شناخته شده است ، دانشمندان آن را به عنوان یک گاز گلخانه ای بسیار قوی معرفی می کنند که ممکن است در گرم شدن زمین تاثیر به سزایی داشته باشد. با توجه به این موضوع ، بسیاری به دنبال راه هایی برای محدود کردن آن هستند . انتشار متان از انقلاب صنعتی ۱۰۰سال پیش دو برابر شده و بسیاری از دانشمندان بر این باورند که افزایش انتشار متان با افزایش درجه حرارت زمین رابطه مستقیم دارد. علاوه بر ایستگاه های گاز طبیعی تولید برق ، کاربرد دیگر متان ، تولید انرژی است ، در حال حاضر از آن برای تولید نیروی برخی از اتومبیل ها و همچنین به عنوان سوخت درسفینه های فضایی استفاده می شود اگر تکنولوژی را بتوان توسعه داد ، پیش بینی می شود متان را بتوان از سیارات دیگر در منظومه شمسی برداشت کرد تا از آن در سوخت رسانی به وسایل نقلیه برای طی مسافت بسیار بیشتر استفاده کرد. فرمول شیمیایی گاز متان CH4 است. گازسازان واردکننده گاز متان آزمایشگاهی و گاز متان خالص میباشد.

روش تولید گاز متان

جهت تهیه گاز متان نیاز به باقیمانده نباتی یا حیوانی و یا نیاز به زغال سنگ می باشد . متان فرآورده پایانی تجربه غیر هوازی گیاهان می باشد . ( شستن مولکولهای بسیار پیچیده ) متان همان گاز قابل احتراق و منفجر شونده و معادن زغال سنگ است . اگر بخواهیم متان بسیار خالص داشته باشیم می توان آن را به وسیله تقطیر جزء به جزء از سایر اجزاء تشکیل دهنده جدا کرده همانطور که می دانید تقطیر جزء به جزء براساس اختلاف نقطه جوش صورت می گیرد. بنابراین تئوری ، مبدأ حیات به زمین اولیه باز می گردد که به وسیله اتمسفری از متان ، آب ، آمونیاک و هیدروژن احاطه شده بود . انرژی خورشیدی و تخلیه الکتریکی این مولکولها ساده را به اجزای واکنش پذیر رادیکال آزاد تبدیل کرد که از ترکیب این اجزاء مولکولهای پیچیده تری و ترکیبات آلی سازنده اورگانیسم های زنده شدند . هنگامی که استخراج مواد نفتی که مورد صنعت پالایش و پتروشیمی قرار می گیرد ، انجام خواهد گرفت ، گازهای طبیعی در داخل حل می شوند . قبلا هنگام استخراج این گاز ها را می سوزاندند اما اینک این گازها را مهار می کنند که این کار با استفاده از اختلاف جوش و همراه با آن از طریق میعان و تقطیر ،گازها را مهار می کنند که این کار با استفاده از اختلاف جوش و همراه با آن از طریق میعان و تقطیر ،گازها را استخراج می کنند . ( متان در حرارت و فشار موجود در منابع زیر زمینی قابل تراکم نیست بنابراین همیشه به صورت گاز در کانسار ها دیده می شود ) و اما این گاز به صورت کانسار نیز وجود دارد که می توان به معادن زغال سنگ اشاره کرد . گازهای طبیعی ممکن است به صورت همراه با نفت یا به صورت مجزا تشکیل کانسار دهد . معمولا این گاز ها قسمت فوقانی کانسار ها اشغال می کنند چون وزن کمتری دارند ، در نتیجه یا بر روی آب قرار می گیرند که استخراج این گاز به راحتی انجام خواهد گرفت ، چون این گازها در بالای نفت یا آب قرار می گیرند مهار راحتی تری دارند . و باید گاهی هم به صورت محلول در نفت یا آب باشند که ارزش تقطیر می توان گازها را استخراج کرد . 

کاربرد گاز متان

یشترین مصرف گاز متان به عنوان سوخت اتومبیل ژنراتور های برق و همچنین در صنعت و موارد آزمایشگاهی می باشد. گاز متان مخلوط شده با آرگون، در شمارشگر گایگر و در آشکارساز در فلورسانس اشعه ایکس (XRF) به عنوان گاز اطفا کننده استفاده می شود در مخلوط با دیگر هیدروکربن ها، گاز متان به عنوان نقطه مرجع برای اندازه گیری PCI هیدروکربن و زغال سنگ استفاده می شود متان برای تولید برق بسیار مهم است و آن را به عنوان سوخت در توربین گاز و یا دیگ بخار به کار میبرند . متان بصورت گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو استفاده می شود، و ادعا شده است که بیشتر از هر گازی ( سوخت های فسیلی مانند بنزین / بنزین و دیزل ) با محیط زیست سازگار تر است .

نکات ایمنی گاز متان

گاز متان بدون رنگ و به شدت آتشزا و تحت فشار می باشد.حتما از گرما و جرقه بدور باشد و سیلندر آن با احتیاط جا به جا گردد.محل نگهداری باید دارای تهویه مناسب باشد.دمای خود اشتعالی متان ۵۳۹٫۸۵ درجه سانتیگراد می باشد.تجزیه متان به تولید مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن می انجامد. متان گازی پایدار می باشد.به شدت با مواد اکسید کننده ناسازگار است.تحت فشار به صورت مایع در می آید.

خواص گاز متان

حالت فیزیکی گاز و مایع
وزن ملکولی ۱۶٫۰۴۳ g/mol
نقطه ذوب ‎-۱۸۲ °C, 90.7 K, -296 °F
نقطه جوش ‎-۱۶۴- -۱۶۰ °C, 109-113 K,
چگالی ( گاز )  kg/m3 at 15 °C ۰٫۵۵   (هوا = ۱ )
حلالیت در آب  (g/m3)  ۲۲٫۷ mg/l
رنگ ( شفافیت ) بی رنگ
بو بی بو
محدوده اشتعال آتش زا
UN number ۱۹۷۱ – Gas 1972 – Liquid
CAS number ۷۴-۸۲-۸
Scroll to Top