گاز نرمال پنتان، نرمال پنتان

گاز نرمال پنتان

گاز نرمال پنتان بدون رنگ و به شدت آتشزا و در دمای اتاق مایع می باشد. این آلكان یكی از اجزای بعضی از سوخت ها است و علاوه بر آن به عنوان حلال نیز مصرف می شود. خصوصیات پنتان بسیار شبیه بوتان و هگزان است. پنتان دارای سه ایزومر نرمال پنتان، ایزوپنتان و نئوپنتان است. سایر نامهای پنتان : آمیل هیدرید و اسكلی سولو یا Skellysolve. فرمول شیمیایی گاز نرمال پنتان n-C5H12 میباشد. شرکت گازسازان واردکننده گاز نرمال پنتان خالص ، گاز نرمال پنتان آزمایشگاهی میباشد.

کاربرد گاز نرمال پنتان

پنتان یكی از فرار ترین هیدروكربن هایی است كه در دمای اتاق مایع است. از پنتان اغلب به عنوان حلالی كه به سهولت تبخیر می شود استفاده می شود. از آنجایی كه پنتان غیره قطبی است تنها مواد غیر قطبی در آن حل می شوند. همچنین پنتان یكی از اجزای سوخت های معمول است. از پنتان به عنوان عامل كف زا در تولید پلی استایرن فوم استفاده می شود. از نرمال پنتان در واحد های نیروی ژئوترمال استفاده میشود.

نکات ایمنی گاز نرمال پنتان

نرمال پنتان در تماس كوتاه با پوست سبب تحریك پوست نمی شود و در تماس با چشم تا ۵۰۰۰ پی پی ام تحریكی مشاهده نشده است. ولی در تماس طولانی با این ماده سبب تحریك شدید پوست شده است. خوردن این ماده سبب تهوع و استفراغ می شود ولی سمیت ندارد. پنتان بسیار اشتعال پذیر است.گاز نرمال پنتان باید از گرما و جرقه بدور باشد و سیلندر آن با احتیاط جا به جا گردد.محل نگهداری باید دارای تهویه مناسب باشد.دمای خود اشتعالی پنتان ۲۸۳٫۸۵°C درجه سانتیگراد می باشد.تجزیه نرمال پنتان به تولید مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن می انجامد. نرمال پنتان گازی پایدار می باشد.به شدت با مواد اکسید کننده ناسازگار است.تحت فشار به صورت مایع در می آید.برای آتش سوزی از کف و CO2 استفاده شود.

خواص گاز نرمال پنتان

حالت فیزیکی مایع
وزن ملکولی ۷۲٫۱۵  g/mol
نقطه ذوب -۱۸۲٫۶°C
نقطه جوش -۱۶۱٫۶°C
چگالی ( گاز )  kg/m3 at 15 °C ۰٫۶۲۶ g/cm³ (هوا = ۱ )
حلالیت در آب  (mg/l)    ۰٫۰۰۴ g/100 mL
رنگ ( شفافیت ) بی رنگ
بو بوی مشابه بنزین ( بسیار کم )
محدوده اشتعال قابل اشتعال
UN number ۱۲۶۵
CAS number ۱۰۹-۶۶-۰
Scroll to Top