گاز پنتان، پنتان

گاز پنتان

گاز پنتان بدون رنگ و به شدت آتشزا و در دمای اتاق مایع می باشد. این آلكان یكی از اجزای بعضی از سوخت ها است و علاوه بر آن به عنوان حلال نیز مصرف می شود. خصوصیات گاز پنتان بسیار شبیه بوتان و هگزان است. گاز پنتان دارای سه ایزومر پنتان ، ایزوپنتان و نئوپنتان است. سایر نامهای پنتان : آمیل هیدرید و اسكلی سولو یا Skelly solve. هیدروکربن ها معمولا از دو روش تولید می شوند : ۱٫ جداسازی براساس ایجاد شرایط تعادل فازی بین بخار ومایع (Flash Vaporization) و ۲٫ جداسازی برپایه اختلاف نقطه جوش هیدروکربنها(Stabilization by Fraction ). تثبیت میعاناتگازی براثر عمل تفکیک عناصر فرار از هیدروکربنهای سنگینتر براساس تعادل فازی بین بخار و مایع در یک سری Flash Tank تارسیدن به یک RVP معین صورت می‌پذیرد. در روش دوم جدایش عناصر سبک و قابل تبخیر از هیدروکربنهای سنگین براساس اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنها صورت می پذیرد. گازسازان واردکننده گاز پنتان آزمایشگاهی میباشد. فروش گاز پنتان ، فروش گاز پنتان آزمایشگاهی ، فروش گاز پنتان خلوص بالا ، فروش سیلندر گاز پنتان .

کاربرد گاز پنتان

گاز پنتان یكی از فرار ترین هیدروكربن هایی است كه در دمای اتاق مایع است. از پنتان اغلب به عنوان حلالی كه به سهولت تبخیر می شود استفاده می شود. از آنجایی كه پنتان غیره قطبی است تنها مواد غیر قطبی در آن حل می شوند. همچنین گاز پنتان یكی از اجزای سوخت های معمول است. از پنتان به عنوان عامل كف زا در تولید پلی استایرن فوم استفاده می شود. از پنتان در واحد های نیروی ژئوترمال نیز استفاده میشود.

نکات ایمنی استفاده از گاز پنتان

پنتان در تماس كوتاه با پوست سبب تحریك پوست نمی شود و در تماس با چشم تا ۵۰۰۰ پی پی ام تحریكی مشاهده نشده است. ولی در تماس طولانی با این ماده سبب تحریك شدید پوست شده است. خوردن این ماده سبب تهوع و استفراغ می شود ولی سمیت ندارد. گاز پنتان بسیار اشتعال پذیر است. گاز پنتان باید از گرما و جرقه بدور باشد و سیلندر آن با احتیاط جا به جا گردد.محل نگهداری باید دارای تهویه مناسب باشد.دمای خود اشتعالی پنتان ۲۸۳٫۸۵°C درجه سانتیگراد می باشد. تجزیه نرمال پنتان به تولید مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن می انجامد. نرمال پنتان گازی پایدار می باشد.به شدت با مواد اکسید کننده ناسازگار است.تحت فشار به صورت مایع در می آید.برای آتش سوزی از کف و CO2 استفاده شود.

خواص گاز پنتان

حالت فیزیکی مایع
وزن ملکولی ۷۲٫۱۵  g/mol
نقطه ذوب -۱۸۲٫۶°C
نقطه جوش -۱۶۱٫۶°C
چگالی ( گاز )  kg/m3 at 15 °C ۰٫۶۲۶ g/cm³ (هوا = ۱ )
حلالیت در آب  (mg/l)  >  ۰٫۰۰۴ g/100 mL
رنگ ( شفافیت ) بی رنگ
بو بو مشابه بنزین ( بسیار کم )
محدوده اشتعال قابل اشتعال
UN number ۱۲۶۵
CAS number ۱۰۹-۶۶-۰
Scroll to Top