گاز دی اکسید گوگرد | گاز SO2

گاز دی اکسید گوگرد

گاز دی اکسید گوگرد (SO2) یک گاز سمی با بوی تند، تحریک کننده، و فاسد است. گاز دی اکسید گوگرد یا گاز SO2 در فرایندهای صنعتی مختلف و به طور طبیعی از طریق فوران های آتشفشانی بوجود می آید. همچنین سوخت های فسیلی و سنگ معدن مواد معدنی اغلب حاوی ترکیبات گوگرد و احتراق خود تولید گاز دی اکسید گوگرد مینماید. گاز دی اکسید گوگرد یکی از آلاینده های بزرگ است. دی اکسید گوگرد SO2 تحت شرایط متعارفی گازی بی رنگ است ولی در هوا تولید بخارات سفید می کند که بوی زننده و خفه کننده ای دارد و در آب و در حلالهای آبی قطبی الکلها ، آمیدها و اترها و در بازها (آمین ها) قابل حل بوده و تشکیل نمکهایی می دهد که بر حسب دما جانشین پذیرند و منظور نمکهای تشکیل شده باشد. مولکول گاز SO2 قطبی است و همین علت در اکسید گوگرد رامی توان به سهولت مایع کرد. این گاز تحت فشار 1atm در 10- درجه سانتیگراد نقطه جوش و در فشار 3atm در 20 درجه سانتیگراد مایع می شود. با توجه به این خاصیت است که SO2 به عنوان ماده سرد کننده مورد استفاده قرار می گیرد. گازسازان وارد کننده و تأمین کننده گاز دی اکسید گوگرد ، گاز SO2 ، فروش گاز دی اکسید گوگرد ، فروش گاز SO2 ، گاز سولفور دی اکسید .

کاربرد گاز دی اکسید گوگرد

در تولید اسید سولفوریک حجم زیادی از گاز SO2 استفاده میشود . به عنوان یک ماده نگهدارنده : گاز دی اکسید گوگرد گاهی اوقات به عنوان یک ماده نگهدارنده برای زردآلو خشک، انجیر خشک ، و دیگر میوه های خشک با توجه به خواص ضد میکروبی آن استفاده می شود، و گاهی اوقات E220 نامیده می شود . SO2 به عنوان یک ماده نگهدارنده در حفظ ظاهر رنگارنگ میوه ها کمک کرده و مانع از پوسیدن میوه می شود . دی اکسید گوگرد را به عنوان یک آنتی بیوتیک و آنتی اکسیدان ، در حفاظت از شراب استفاده کرده و از فساد توسط باکتری ها و اکسیداسیون جلوگیری میکند . یک ترکیب بسیار مهم در بهداشت کارخانه شراب سازی است. در پاکسازی تجهیزات نیز از گاز SO2 استفاده می شود . در کلر زنی و تصفیه آب نیز از گاز دی اکسید گوگرد استفاده می شود . دی اکسید گوگرد یک حلال بی اثر چند منظوره است که به طور گسترده ای برای حا بسیاری از نمکها از آن استفاده می شود. دی اکسید گوگرد در مخلوط های گازی کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی، محیط زیست، بهداشت صنعتی استفاده می شود.

خواص دی اکسید گوگرد

 

نام شیمیایی

Sulfur Dioxide

فرمول ملکولی

SO2

جرم ملکولی

۶۴٫۰۶۶ g mol−۱

نقطه جوش ( درجه سلسیوس )

−۱۰ °C; 14 °F; 263 K

CAS number

۷۴۴۶-۰۹-۵

Scroll to Top