گاز هگزا فلوراید گوگرد | گاز SF6

گاز هگزا فلوراید گوگرد

ترکیب گاز هگزا فلوراید گوگرد (SF6) با اعمال مستقیم گاز فلوئور بر روی گوگرد در سال 1900 در فرانسه انجام شد. در همان سالها ، پایداری بالای شیمیایی این گاز تحت قوس الکتریکی نیز مشخص گردید. بعدها از همین خواص گاز هگزا فلوراید گوگرد در عایقبندی تجهیزات فشار قوی مورد استفاده قرار گرفت.

خواص خاموش کنندگی گاز SF6

گاز SF6 ماده بسیار عالی برای قطع قوس الکتریکی می باشد. انرژی بالای تجزیه این گاز، قوس را به خوبی خنک می کند و خاصیت الکترو نگاتیو بودن آن سریعا الکترونهای آزاد را جذب کرده و باعث می شود تا تحمل ولتاژهای بالا ممکن گردد. تحت شرایط مشابه قدرت خاموش کنندگی درSF6 بیش از صد برابر هوا می باشد.

خواص استقامت الکتریکی گاز هگزا فلوراید گوگرد

استقامت الکتریکی گاز هگزا فلوراید گوگرد تحت شرایط مشابه بیش از دوبرابر استقامت عایقی هوا است. خاصیت الکترونگاتیو بودن گاز SF6 و نقش آن در جمع آوری الکترونهای آزاد عامل اصلی این قابلیت است. نکته مهم این است که اضافه شدن مقدار کمی گاز SF6 ، استقامت عایقی هوا را به شدت افزایش میدهد ولی برعکس اضافه شدن هوا به گاز SF6 تاثیر چندانی بر روی استقامت عایقی آن ندارد.

خواص فیزیکی گاز سولفور هگزا فلوراید

SF6 گازی بی بو، بی رنگ ، غیرسمی و غیر قابل اشتعال است و وزن ملکولی آن برابر 146.06 می باشد که 5 برابر سنگینتر از هوا می باشد.خواص خاموش کنندگی و عایقی گاز سولفور هگزا فلوراید به دانسیته آن بستگی دارد و به همین جهت از دانسیته سنج در کنترل مقدار گاز در کلید استفاده می شود. دانسیته مناسب جهت استفاده در تجهیزات فشار قوی در محدوده 25 کیلوگرم بر متر مکعب تا 70 کیلوگرم بر متر مکعب است.برای درجه حرارتهای پائین باید توجه شود که دانسیته گاز به حدی نباشد که که در شرایط سرد سبب مایع شدن گاز گردد. مطابق استاندارد ، مقدار مجاز نشتی گاز SF6 کمتر از یک درصد در سال می باشد.

کاربرد گاز سولفور هگزا فلوراید

Sulfur hexafluoride در صنایع الکتریک، در پزشکی و دیگر صنایع کاربرد دارد. گازی گلخانه ای و عایق الکتریکی بسیار قوی است . بیش از ۱۰،۰۰۰ تن SF6 در هر سال تولید می شود ، که اکثر آن (بیش از ۸۰۰۰ تن) است به عنوان رسانه دی الکتریک گازی در صنعت برق استفاده می شود. از دیگر استفاده های اصلی گاز SF6 عبارتند از: بعنوان یک گاز خنثی در ریخته گری منیزیم، و به عنوان یک پر کننده بی اثر برای پنجره ها و شیشه های عایق . همچنین از گاز سولفور هگزا فلوراید بعنوان گازی غیر سمی در پروژه ها و تحقیقات آزمایشگاهی بعنوان ردیاب استفاده می شود. گازسازان وارد کننده گاز هگزا فلوراید گوگرد ، گاز سولفور هگزا فلوراید ، فروش گاز SF6 ، فروش گاز هگزا فلوراید گوگرد.

    استفاده از گاز سولفور هگزا فلوراید بعنوان ماده ی دی الکتریک در صنعت برق ، جراحی های پزشکی در حوزه ی چشم،  بعنوان عامل افزایش فشار در سامانه های رادار، بعنوان یک گاز خنثی در ریخته گری منیزیم، یک پرکننده ی بی اثر برای پنجره ها و شیشه های عایق، یک گاز غیر سمی در پروژه ها و تحقیقات آزمایشگاهی

خواص گاز SF6

نام شیمیایی

Sulfur hexafluoride  

فرمول ملکولی

SF6

جرم ملکولی

۱۴۶٫۰۶ g mol−۱

نقطه جوش ( درجه سلسیوس )

−۶۴ °C; −۸۳ °F; 209 K

CAS number

۲۵۵۱-۶۲-۴

 

Scroll to Top