گاز هیدروژن کلرید| گاز هیدروژن کلراید

گاز هیدروژن کلرید

گاز هیدروژن کلرید ، بی رنگ با بوی تند گازی و با طمع اسیدی است و از هوا سنگین تر می باشد . گاز هیدروژن کلرید به آسانی به مایع تبدیل شده و ایجاد یک مایع بیرنگ را می نماید و در حالت مرطوب یا محلول ، ماده آبی رنگ را به رنگ قرمز در می آورد . گاز هیدروژن کلرید با فلزات و اکسیدهای فلزی و هیدروکسید آنها ترکیب می شود .فرمول شیمیایی گاز هیدروژن کلرید HCL است. نام های دیگر گاز هیدروژن کلرید ، اسید کلریدریک ، هیدروژن کلراید ، اسید کلرو هیدریک ، کلریدریک اسید و گاز HCL است. گاز هیدروژن کلرید بسیار اسیدی و خورنده است. جرم مولكولی آن ۵/۳۶ گرم و نقطه ذوب آن ۱۹/۱۱۴- و نقطه جوش آن ۸۵- درجه سلیسیوس می باشد. به هر نسبتی در آب قابل حل بوده و ضمن حل شدن تولید حرارت می نماید. گازسازان وارد کننده و تأمین کننده گاز هیدروژن کلرید ، گاز هیدروژن کلراید ، فروش گاز هیدروژن کلرید ، فروش گاز HCL ، فروش گاز کلرید هیدروژن .

کاربرد گاز هیدروژن کلرید

از هیدروژن کلرید در قطعه شویی فولاد، ساخت ترکیبات آلی، تولید ترکیبات غیر آلی، کنترل pH و خنثی سازی، احیاء تبادلگرهای یونی، پرداخت چرم، تمیزکننده های خانگی و صنعت ساختمان. تهیه اتیلن دی کلراید به روش اکسی کلرنیشن صنعت نفت حفاری صنایع فولاد و صنایع شیمیائی استفاده میشود. همچنین از گاز هیدروژن کلرید جهت تهیه كلروها، پاك كردن فلزات، صنایع ساخت رنگ و در صنایع تولید دارو نیز استفاده می شود. در مصارف اسیدی کردن از جمله اسیدی کردن چاههای نفتی ، برداشتن رسوب بویلرها ،کاهش سنگ معدن ها ، تمیز کاری فلزات بکار می رود. بصورت محلول در آب (حدود ۱۰% وزنی) در تهیه جوهر نمک (پاک کننده و از بین برنده جرم سرامیک و…) استفاده می شود.

خطرات آتش سوزی و انفجار هیدروژن کلرید

گاز هیدروژن کلرید غیرقابل اشتعال بوده ولی با فلزات تولید هیدروژن می كند كه این ماده اخیر ممكن است با هوا تشكیل یك مخلوط قابل انفجار یا اشتعال بدهد.

خطرات بهداشتی هیدروژن کلرید

گاز هیدروژن کلرید سمی بوده و سبب تحریكات چشمی، پوستی و تنفسی می شود. در غلظت pmm۱۵۰۰ در عرض چند دقیقه سبب مرگ می شود. حد آستانه مجاز آن pmm۵ است.  

خواص گاز هیدروژن کلرید

نام شیمیایی

Hydrogen chloride

فرمول ملکولی

HCl

جرم ملکولی

۳۶٫۴۶ g/mol

نقطه جوش ( درجه سلسیوس )

-۸۵٫۰۵ C

CAS number

۷۶۴۷-۰۱-۰

Scroll to Top