گاز P10

گاز p10 نوعی گاز میکس باگریدبالاست که با فرمول p10 شناخته می شود و از۱۰درصد گازمتان و ۹۰ درصد گازآرگون تشکیل شده است. گاز p10 بی رنگ و بی بو است. گاز پیتن از هوا سنگینتر است. با توجه به درصد بالای 5% متان در گاز پیتن، این گاز اشتعالزا میباشد. کاربرد گاز پیتن ، از گاز p10 در کروماتوگرافی گازی و مشخصا برای دتکتور ECD استفاده میشود. همچنین از گاز پیتن برای آنالیز عناصر به روش XRF (طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس) مورد استفاده قرار میگیرد که به طور وسیعی در صنعت و مراکز پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد. گازسازان تولید کنننده گاز p10 با خلوص بالا ، تولید کننده گاز پیتن آزمایشگاهی ، فروش گاز پیتن، فروش گاز p10 میباشد.

خواص گاز p10

نام شیمیایی

P10

CAS Number : 74-82-8

Methane 10 %

CAS Number : 4740-37-1

Argon 90 %

نقطه جوش ( درجه سلسیوس )

-۱۶۱٫۵°C (-258.7°F)

نقطه ذوب ( درجه سلسیوس )

-۱۸۲٫۶°C (-296.7°F)

دمای بحرانی ( درجه سلسیوس )

-۸۲٫۴°C (-116.3°F)

چگالی نسبی

۰٫۴۲۲

چگالی بخار

۱٫۳ ( air =1 )

 

Scroll to Top