گاز R11

R11 – refrigerant – Freon 11 – CFC 11 تری کلرو فلورو متان گازی بی رنگ و تقریبا بی بو است که در دمای اتاق به جوش می آید . گاز r11 اولین مبرد- فریون  است که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت . از آنجا که نقطه جوش آن (در مقایسه با اکثر مبردها ) بیشتر است می توان آن را در سیستم های با فشار کم استفاده کرد , در طراحی سیستم های مکانیکی مصرف R11 به نسبت R12 و R22 , بیشتر است . تولید R11 gas به دلیل پتانسیل تخریب لایه ازن , در امریکا متوقف شده است اثرات زیست محیطی دارد . یکی دیگر از کاربردهای این گاز در سیستم شستشو می باشد به عنوان گاز Trichlorofluoromethane به عنوان شوینده در سیستم های کم فشار استفاده می شد . سیلندراین گاز ۱۳٫۵ کیلویی می باشد و کشورهای هند ، چین ، آمریکا ، ایتالیا با برند هایی مانند ایسکون ، هانیول ، رفریجرانت در بازار عرضه می گردد .

نام شیمیایی Trichlorofluoromethane
فرمول ملکولی CCl3F
جرم ملکولی ۱۵۳٫۸
نقطه جوش ( درجه سلسیوس ) ۷۶٫۷۲
دمای بحرانی ( درجه سلسیوس ) ۲۸۳٫۳۵
فشار بحرانی (kpa) ۴۵۶۰
Atmospheric life time (years) ۱۲
CAS number ۷۵-۶۹-۴
Scroll to Top