گاز R402

گازR402a – refrigerant مبرد و بی رنگ است  .این گاز فریون برای محیط زیست آسیب کمتری نسبت به گاز مبرد  r22  دارد . به عنوان مبرد در کولر ها و خنک کننده ها , چیلر ها , یخچال ها ، صنایع خودرو سازی استفاده می شود . این گاز سیلندر به عنوان سیال ( مبرد ) در ساختار سرمایشی سیستم های سرد کننده در سوپر مارکت ها، سردخانه ها ، و فرآیند تبرید استفاده شده و تنها در طراحی سیستم تهویه مطبوع مستقیم استفاده میشود .این گاز در کپسول ۱۳٫۵ کیلویی ، ۱۳٫۶ کیلویی ، ۲۵۰ کیلویی و ۵ تن می باشد و کشورهای هند ، چین ، آمریکا ، ایتالیا با برند هایی مانندایسکون ، هانیول ، رفریجرانت در بازار عرضه می گردد.

خواص گاز R402a:

نام شیمیایی

R-125/290/22 (60±۲/۲±۱/۳۸±۲)

فرمول ملکولی

۶۰±۲% C2HF5 ·۲±۱% C3H8 
۳۸±۲%  CHClF2

جرم ملکولی

۱۰۱٫۵

نقطه جوش ( درجه سلسیوس )

-۴۹٫۲/-۴۷

دمای بحرانی ( درجه سلسیوس )

۷۶٫۰۳

فشار بحرانی (kpa) 

۴۲۳۴

Atmospheric life time(years)

۲۲٫۲

CAS number

HP-80

 
Scroll to Top