R404A گاز مبرد – فریون

گاز R404

گازR404a – refrigerant یک HFC مبرد و بی رنگ است  .این گازR404 فریون برای کاهش دما به عنوان مبرد استفاده می گردد . این سیلندر گاز مانند R502 , R442,R407F,R407A عمل میکند . به عنوان مبرد در کولر ها و خنک کننده ها , چیلر ها , یخچال ها ، صنایع خودرو سازی استفاده می شود .به عنوان سیال ( مبرد ) در ساختار سرمایشی سیستم های سرد کننده در سوپر مارکت ها، سردخانه ها ، و فرآیند تبرید استفاده شده و تنها در طراحی سیستم تهویه مطبوع مستقیم استفاده میشود .این گازدر کپسول ۱۳٫۵ کیلویی ، ۱۳٫۶ کیلویی ، ۲۵۰ کیلویی و ۵ تن می باشد و کشورهای هند ، چین ، آمریکا ، ایتالیا با برند هایی مانند ایسکون ، هانیول ، رفریجرانت در بازار عرضه می گردد.

خواص گاز R404a:

نام شیمیایی R-125/143a/134a (44±۲/۵۲±۱/۴±۲)
فرمول ملکولی ۴۴±۲% C2HF5 ·۵۲±۱% C2H3F3 ۴±۲% C2H2F4
جرم ملکولی ۹۷٫۶
نقطه جوش ( درجه سلسیوس ) -۴۶٫۶ / -۴۵٫۸
دمای بحرانی ( درجه سلسیوس ) ۷۲٫۱۴
فشار بحرانی (kpa)  ۳۷۳۵
Atmospheric life time (years) ۴۰٫۳۶
CAS number HP-62  & FX-70

 

Scroll to Top