گاز R407

گازR407a – refrigerant یک HFC مبرد و بی رنگ است  .این گاز فریون برای کاهش دما به عنوان مبرد استفاده می گردد . این گاز مانندR404A عمل میکند . به عنوان مبرد در کولر ها و خنک کننده ها , چیلر ها , یخچال ها ، صنایع خودرو سازی استفاده می شود .این سیلندر گاز به عنوان سیال ( مبرد ) در ساختار سرمایشی سیستم های سرد کننده در سوپر مارکت ها، سردخانه ها، در صنعت خودروسازی ، صنعت داروسازی ، صنایع الکترونیک ، سایتهای ایرانسل و سیستم های کامپیوتری ، و فرآیند تبرید استفاده شده و تنها در طراحی سیستم تهویه مطبوع مستقیم استفاده میشود .این گازR407 در کپسول ۱۳٫۵ کیلویی ، ۱۳٫۶ کیلویی ، ۲۵۰ کیلویی و ۵ تن می باشد و کشورهای هند ، چین ، آمریکا ، ایتالیا با برند هایی مانند ایسکون ، هانیول ، رفریجرانت در بازار عرضه می گردد. .


خواص گاز R407A :

نام شیمیایی

R-32/125/134a (20±۲/۴۰±۲/۴۰±۲)

فرمول ملکولی

۲۰±۲% CH2F2 ·۴۰±۲%

 C2HF5 ·۴۰±۲% C2H2F4

جرم ملکولی

۹۰٫۱

نقطه جوش ( درجه سلسیوس )

-۴۵٫۲ / -۳۸٫۷

دمای بحرانی ( درجه سلسیوس )

۸۱٫۹۱

فشار بحرانی (kpa) 

۴۴۸۷

Atmospheric life time(years)

۱۸٫۸

CAS number

Klea – ۶۰

Scroll to Top