آخرین اخبار نفتکش ایرانی

نفتکش ایرانی

مدیر عامل شرکت مای نفتکش ایران در خصوص اخرین اخبار . نفتکش ایرانی خبر داد که عملیات خاموش کردن آتش و مهار آن ادامه دارد و 3 کشتی آتش خوار به محل اعزام شده است . آتش زیاد و وجود گاز های سمی فراوان امکان ورود به داخل کشتی را هنوز مقدور نساخته است . با توجه به وضعیت نفتکش ایرانی امکان غرق شدن آن کم می باشد. تلاش ها برای یافتن دریانوردان ادامه دارد.

دریانوردان لباس نجات داشته اند

پیکر یکی ار دریانوردان که با لباس ویژه نجات پیدا شده است نماینگر است که خدمه فرصت داشته اند تا از لباس ویژه نجات استفاده کنند . اهراز هویت افرادی که یافته شده اند نیز انجام می گیرد .امداد و نجات به طور 24 ساعته ادامه دارد.

Scroll to Top