آموزش الکترونیکی رایگان

آموزش الکترونیکی رایگان ایمنی اکسیژن

EIGA آموزش الکترونیکی رایگان در مورد ایمنی اکسیژن، انجمن گازهای صنعتی اروپا با هدف افزایش آگاهی از الزامات ایمنی ویژه اکسیژن و بهبود ایمنی ، بسته جدید آموزش الکترونیکی رایگان در زمینه ایمنی اکسیژن را راه اندازی کرده است.

این بسته آموزش الکترونیکی 12 روز مفاهیم اساسی ایمنی اکسیژن ، سازگاری مواد و تمیز کردن اکسیژن را معرفی می کند، به گونه ای ساخته شده است که کاربران می توانند دانش پایه ای در مورد ایمنی اکسیژن به دست آورند یا می توانند مباحث پیشرفته تری را برای دستیابی به دانش بیشتر کسب کنند.

همچنین می تواند برای ارائه اطلاعات ایمنی به مشتریان و کاربران مانند پزشکان و جوشکارها / سازندگان استفاده شود.

اکسیژن یکی از گازهای پرکاربرد است. این برای طیف متنوعی از کاربردها مانند کاربردهای احتراق در صنایع شیشه / فولاد ، برش / جوشکاری ، بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در مواد غذایی و به عنوان اکسیدان در موشک های فضایی استفاده می شود.

استفاده پزشکی از آن در حال حاضر هر روز جان بی شماری را نجات می دهد ، خصوصاً در این اوضاع همه گیر.

انجمن گازهای صنعتی اروپا در بیانیه ای توضیح داد: بسیاری از کاربران از الزامات ایمنی خاص برای ذخیره و استفاده از اکسیژن بی اطلاع هستند و آن را به همان شیوه گازهای بی اثر مانند نیتروژن درمان می کنند.مشهورترین حادثه مربوط به اکسیژن آتش سوزی سکوی پرتاب آپولو 1 است که در آن جو اکسیژن خالص منجر به اشتعال و توسعه سریع آتش سوزی می شود که عواقب ناگوار را به همراه داشت.

اطلاعات بیشتر در سایت :

https://eiga.eu/

Scroll to Top