ارسال دستگاه اكسيژن ساز به هند

ارسال  4476 دستگاه اكسيژن ساز به هند

هند از سنگاپور دستگاه اكسيژن ساز دریافت می کند.وزير امور بهداشت و رفاه خانواده در هند ، نخستين بار 4،476 دستگاه اكسيژن ساز ارا از بنياد تماسك  سنگاپور دريافت كرده است.بنیاد تماسک برای کمک به حمایت از هند در طول بیماری کرونور ویروس ، پیشنهاد 20،000 دستگاه اكسيژن ساز را داده است و مابقی آن ماه آینده تحویل داده می شود.

وزير امور بهداشت و رفاه خانواده در هند با ابراز سپاس از اين اهداي ، این کار را بسیار به موقع خوانده بود ، زيرا آنها به طور قابل ملاحظه اي برای مقابله با ويروس کرونا با اکسیژن نیاز دارند .
دستگاه اكسيژن ساز دستگاههای مفیدی برای استفاده  ​​بیماران Covid-19 هستند که ممکن است نیاز به مصرف اکسیژن کم داشته باشند. آنها اظهار كردند كه آنها هواي اتمسفر را به اكسيژن درماني كه غلظت 90٪ -95٪ دارد ، تبديل مي كنند.


 

Scroll to Top