افزایش تولید گاز شیرین

افزایش تولید گاز شیرین

افزایش تولید گاز شیرین در فازهای پارس جنوبی صورت می گیرد.با پایان تعمیرات اساسی در فازهای ۴ و ۵ پالایشگاه سوم پارس جنوبی با حداکثر توان به تولید محصولات خود ادامه می‌دهد. این پالایشگاه هم اکنون در شرایط مناسب عملیاتی قرار دارد و در تعمیرات اساسی آن هیچ حادثه‌ای رخ نداده استتعمیرات اساسی این پالایشگاه پیش از موعد اجرا شد و پایان یافت که این موضوع سبب افزایش تولید و درآمد برای مجتمع می‌شود.

مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس اظهار کرد: پارسال با اتصال خط لوله گاز ترش از فازهای ۶ و ۷ و ۸ به این پالایشگاه، شاهد افزایش حدود ۵ درصدی تولید گاز در فازهای ۴ و ۵ بودیم.با اجرای پروژه ارسال گاز ترش از پالایشگاه چهارم به پالایشگاه سوم و انجام سریع عملیات تعمیرات اساسی، میزان تولید اتان فازهای 4 و 5 پارس جنوبی حدود 6 درصد افزایش یافته است.

گاز شیرین

پالایشگاه گاز فجرجم، هشت واحد بزرگ شیرین‌سازی گاز دارد که طبق برنامه زمان‌بندی شده، چهار واحد آن به‌طور کامل در بخش‌های مختلف سرمایشی و گرمایشی تعمیرات اساسی می‌شوند.تعمیرات اساسی بخش‌های مختلف «سوپر هیتر دیگ بخار» از اقدام‌های شاخصی است که در پالایشگاه فجرجم از سوی کارشناسان و ظرفیت‌های داخلی شرکت انجام می‌شود. این اقدام در بین پالایشگاه‌های گاز بسیار مهم و بی‌سابقه است.مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم با بیان اینکه عملیات تعمیرات اساسی واحدهای شیرین‌سازی با هدف استمرار تولید در زمستان انجام می‌شود، اظهار کرد: تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز فجرجم، تا پایان مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.

Scroll to Top