ایران و بازار ال ان جی

ایران و بازار ال ان جی

ایران و بازار ال ان جی را می تواند در دست بگیرد و صادرات آن را کنترل نماید و نیز می تواند برای مصرف داخلی روی این گاز برای ال ان جی به عنوان سوخت پاک استفاده نمود .برای صادرات گاز ال ان جی برای نیروگاه های زغالی در هلند و فرانسه قابل برنامه ریزی می باشد زیرا که این دو کشور در استفاده از سوخت تمیز و پاک تاکید داشته اند .مصرف گاز ال ان جی در سال های 2018 بالا رفته است و پیش بینی می شود که مصرف گازطبیعی ال ان جی در سال 2019 بالا تر نیز برود و ایران باید برنامه ریزی بلند مدتی نماید تابتواند بازار صادرات ال ان جی را در دست گیرد .

گاز ال ان جی و قیمت جهانی آن

به دلیل افزایش تقاضا برای مصرف گاز ال ان جی ، قیمت آن نیز در بازار افزایش یافته است. کشورهای آسیایی و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در استفاده از مصرف این گاز پاک ال ان جیyes پیشرو هستند . در صادرات گاز ال ان جی کشورههای ایران و روسیه پیشتاز و در راس می باشند . این در حالی است که کشور آمریکا نیز پیشرو در صادرات گاز ال ان جی می باشد .مصرف گاز ال ان جی به دلایل  کاهش آلودگی هوا، حفظ محیط زیست و حفظ سلامتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است

Scroll to Top