ایمنی در قرار دادهای پیمانکاران

ایمنی در قرار دادهای پیمانکاران

ایمنی در قرار دادهای پیمانکاران گاز اجباری شد .پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران ملزم به رعایت الزامات زیست محیطی هستند و اکثر شرکت‌های تابع شرکت ملی گاز ایران نیز از سوی سازمان محیط‌زیست موفق به دریافت درجه‌های صنعت سبز، لوح زرین و سیمین شده‌اند که موید رعایت مسائل زیست محیطی در سطح شرکت ملی گاز ایران است.

حوادث صنعت گاز در سال 97 مربوط به حوزه فعالیت پیمانکاران بوده است، از این تعداد حادثه، 50 درصد مربوط به پیمانکاران شرکت مهندسی و توسعه گاز، 25 درصد مربوط به پیمانکاران شرکت‌های گاز استانی، 12.5 درصد مربوط به پیمانکاران شرکت انتقال گاز و 12.5 درصد مربوط به پیمانکاران شرکت‌های پالایش گاز در کشور بوده است.

رئیس اچ‌اس‌یی شرکت ملی گاز ایران گفت: با توجه به اهمیت رعایت مسائل ایمنی در صنعت گاز، مانورها و تمرین‌های مقابله با بحران به‌طور دائم در بخش‌های مختلف این صنعت برگزار می‌شود تا نقاط قوت و قابل بهبود، بررسی و ارزیابی شوند. افزون بر این، از آنجا که شرکت ملی گاز ایران یک سازمان دوست دار محیط زیست است، هدف اصلی خود را گازرسانی برای همه نقاط کشور قرار داده تا با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی مانند مازوت، نفت و گازوئیل، آلودگی‌های زیست محیطی نیز کاهش یابند، بر این اساس ارزیابی محیط زیست  باید به صورت اجباری در همه پروژه‌های گازی سراسر کشور اجرا شود.در حوادث غیرمترقبه اخیر، نه تنها خدمات شرکت ملی گاز ایران از حالت پیوسته خارج نشد، بلکه در زمان بحران با دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری نیز همکاری داشتیم.

Scroll to Top